>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Mám rád Petra Schutza

Štvrtok, 19. 8. 2010

Mám rád Petra Schutza, rád čítam jeho komentáre. Sú svieže, šťavnaté, názorovo vyhranené a často okorenené štipľavým slovníkom. Šírkou záberu ašpiruje na pozíciu polyhistora, novodobého slovenského Mateja Bella. Domáca a zahraničná politika, domáca a svetová ekonomika, sociálna politika, detailná znalosť maďarských a českých politických a ekonomických pomerov. To je naozaj úctyhodný (a pritom nie úplný) sumár tém, ktorým sa pravidelne venuje.

Má to samozrejme aj druhú stránku. Potreba každodenne (!) písať o takom širokom spektre tém v sebe viaže riziko fenoménu tzv. streľby od pásu. Niekedy trafíte, ak ste v tom dobrý tak aj pomerne často, ale určite nie vždy. Obávam sa, že práve streľba mimo terč je to, čo sa Petrovi Schutzovi stalo v súvislosti s jeho komentármi na tému rušenia výnimiek v daňovom a odvodovom systéme. Ale zďaleka nebol sám, kto triafal vedľa, takže v tomto blogu sa dotknem nielen (aj keď hlavne) jeho výhrad k navrhnutým riešeniam.

Výhrada, že opatrenia zvyšujú daňové a odvodové zaťaženie a že sme sľubovali, že väčšina konsolidačného úsilia by sa mala udiať na strane zníženia výdavkov a nie na strane zvýšenia príjmov. Áno, odtraňovanie neodôvodnených výnimiek, úľav a iných deformácií zvyšuje daňové a odvodové zaťaženie, ale zvyšuje ho tým, ktorí tieto neodôvodnené výnimky a úľavy využívali a na ktorých iní, väčšinou príjmovo slabší (najmä bežní zamestnanci, ktorí majú len príjmy zo závislej činnosti) doplácali. Naviac stále platí zámer, ktorý som avizoval už pred niekoľkými týždňami, že väčšia váha stabilizačných opatrení bude na strane šetrenia výdavkov. Zatiaľ sme zverejnili len niektoré opatrenia. Celková výška konsolidačného úsilia pre budúci rok má byť 1,7 až 1,8 mld eur, odstránenie výnimiek v daniach a odvodoch (a teda ich zvýšenie) má priniesť cca 400 mil. eur. Návrh s ktorým prídem bude obsahovať cca 60% konsolidačného úsilia na strane šetrenia výdavkov a 40% na strane zvýšenia príjmov.

Prvé dve zásadné opatrenia na strane znižovania výdavkov sme už zverejnili, ide o 10% pokles bežných a mzdových výdavkoch v kapitolách všetkých ministerstiev (okrem učiteľov pri mzdových výdavkoch). Ostatné opatrenia zverejníme najneskôr začiatkom septembra. Ďalej je tu výhrada, že by sme nemali zvyšovať dane a odvody, pretože to ohrozí rast a konkurencieschopnosť ekonomiky. V súzvuku s touto výhradou Podnikateľská aliancia Slovenska tvrdí, že spolu s odstránením výnimiek a úľav sme mali hneď priamo úmerne znížiť odvody.

Obávam sa, že tieto názory ignorujú, alebo aspoň hrubo podceňujú zložitosť situácie, v ktorej sa verejné financie nachádzajú. Tohtoročný deficit sa bude šplhať až k ôsmim percentám a na jeseň potrebujeme emitovať dlhopisy za 5 mld eur na prefinancovnie deficitu. Obávam sa, že to, čomu verí PAS, by neuverili finančné trhy a takáto politika by sa nám veľmi vypomstila. Vieru v okamžité multiplikačné efekty zníženia daní a odvodov v dnešnej situácii by som pokladal za hazard. Ministerstvo financií musí by v opatrné, pretože ak by sa optimistické multipikačné scenáre nenaplnili, museli by sme konsolidačné úsilie presunúť na tretí rok vládnutia. A to iste uznáte je situácia do ktorej sa nechceme a nemôžme dostať.

A ešte k výhrade Petra Schutza, že si vraj kazím vizitku, pretože som podpísal list deviatich ministrov financií, ktorí žiadajú, aby sa náklady druhého dôchodkového piliera nezapočítavali do deficitu verejných financií. Podľa Petra Schutza ide vraj o snahu o legalizáciu kreatívneho účtovníctva a podliezania pravidiel Paktu rastu a stability. A usúdil, že sa za ten podpis asi hanbím, keď sa k tomu nevyjadrujem. Nuž, nehanbím a nepokladám to ani za pokus podliezať pravidlá, či legalizovať kreatívne účtovníctvo. Túto požiadavku som presadzoval na zasadnutiach Ecofinu ako minister financií už vo roku 2005 keď sa rokovalo o revízii Paktu rastu a stability. A stále ju považujem za úplne legitímnu.

Problém je totiž v tom, že ak sa tieto náklady do deficitu počítajú, tak to pôsobí silno destimulačne na zavádzanie druhého piliera a teda na riešenie jedného z najväčších ekonomických a sociálnych problémov vo svete. Peter Schutz musí vedieť, že starnutie obyvateľstva je časovanou bombou, ktorá bez zásadnej reformy dochodkových sytémov, vrátane zavedenia silného dôchodkého sporenia, vybuchne. V našom prípade znamenajú náklady na druhý pilier cca 1,1 % HDP. Ako veľmi destimulačne to môže pôsobiť, nás mohla presvedčiť aj realita posledných štyroch rokov, keď bol Fico dokonca ochotný druhý pilier zbúrať, len aby mohol viac rozhadzovať.

Je mi jasné, že novinári musia byť kritickí a že nech by sme urobili čokoľvek, dočkáme sa zväčša len kritiky. Plne som si to uvedomil už pri gréckej pôžičke. A teraz znovu pri daňových a odvodových opatreniach. Najskôr kritika, že neprichádzame s konkrétnymi riešeniami a potom, keď sme s nimi prišli tak zo strany všetkých médií ich masívna kritika bez ponuky reálnej alternatívy.

Zrejme nás nič iné nečaká ani pri ďalších našich krokoch. Ale predsa len sa mi zdá, že istá miera rešpektovania reality a možností ktoré máme, by tu mohla byť. Aby sa médiá neocitli v pozícii človeka, ktorý hecuje iného, aby skočil s vysokého brala do vody. Ak skočí, povie „debil – skočil“, ak neskočí povie „zbabelec - neskočil“.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!