>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Good luck, Mr. Kažimír.

Pondelok, 30. 4. 2012

S veľkým záujmom som čakal na text programového vyhlásenia novej Ficovej vlády. Ako som už na tomto mieste pred niekoľkými týždňami uviedol, čaká nás kvalitatívne nová éra. Od roku 1998 až doteraz totiž smerovanie Slovenska určovali stredopravé strany a to napriek tomu, že už raz, v rokoch 2006 – 2010, Fico vládol. Počas týchto štyroch rokov totiž nijako zásadne nezmenil smerovanie Slovenska, nastavené za Dzurindových vlád, najmä počas tej druhej. Nezmenil, lebo ani nemusel, mal totiž dosť peňazí. V rokoch 2006 až 2008 vďaka rekordne rastúcej ekonomike a teda aj rastúcim verejným príjmom, v rokoch 2009 – 2010 zase vďaka rekordne rastúcim deficitom, teda vďaka zadlžovaniu. Takýmto časom je však koniec, rekordné rasty nás nečakajú a vysoké deficity nedovolia európske, ale ani naše domáce prísne pravidlá. Takže, bol som zvedavý, akým smerom sa vlastne Slovensko vydá.

Po prečítaní Programového vyhlásenia vlády som veľmi nezmúdrel. Je to text, ktorý dá zabrať ako svojim rozsahom, tak aj obsahom. Odpoveď na otázku ďalšieho smerovania Slovenska však nedáva.

Viaceré veci možno hodnotiť pozitívne – potvrdenie záväzku znižovania deficitu a ozdravovania verejných financií, deklarované priority v oblasti vzdelania, výskumu, znalostnej spoločnosti, či dopravnej infraštrutúry, proeurópska orientácia, zníženie počtu voľných dní a podobne. Zásadným problémom tohoto dokumentu je však skutočnosť, že je v ňom všetko a zároveň nič. Nie je v ňom nič, pretože je tam všetko. Keď je prioritou všetko, nie je prioritou nič. Inými slovami, tento dokument je absolútne nereálnym sumárom zbožných prianí a všeobecne pociťovaných potrieb jednotlivých rezortov, skupín obyvateľov, sociálnych partnerov, ktoré však v značnej miere nebude možné naplniť ani za predpokladu, že by nás čakala maximálne profesionálna a výkonná vláda s nulovým rizikom korupcie a klientelizmu.

Prečítajte si ktorúkoľvek kapitolu s výnimkou tej o potrebe znižovania deficitu a zistíte, že najčastejším slovným spojením je „vláda podporí“. Len na ilustráciu, v kapitole Pôdohospodárstvo sa vládna podpora nachádza 19 krát. Návrhov na to, kde na to vziať je omnoho poskromnejšie, takže nepomer medzi deklarovanými potrebami a možnými zdrojmi, narastá do astronomických rozmerov.

Programové vyhlásenie je teda všeobjímajúci text, ktorého hlavným účelom je sľúbiť všetkým všetko a uspokojiť jednotlivých aktérov a sociálne skupiny.   

Good luck, Mr. Kažimír.

 

 

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!