>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

IT SUMMIT: Ivan Mikloš pomenoval priority vlády v oblasti informatizácie

Pondelok, 11. 10. 2010

Ôsmy ročník IT Summitu, výročného podujatia slovenskej komunity informačných a komunikačných technológií, sa niesol v znamení mimoriadneho záujmu odbornej verejnosti.

Dopoludňajšiemu bloku dominoval prejav ministra financií SR Ivana Mikloša. Označil eGovernment a informatizáciu spoločnosti za svoju kľúčovú prioritu, ako jeden z pilierov vedomostnej ekonomiky, ktorá patrí medzi hlavné agendy vlády a rezortu financií.

Informoval, že pripravuje pokračovanie programu Minerva, a zhodnotil situáciu v eGovernmente z pohľadu vlády. Skonštatoval vysokú mieru zhody s pohľadom ITAS-u (dokument eGovernment v SR – pohľad ITAS). Za zásadný problém považuje súčasnú „asymetriu v informáciách a symetriu v záujmoch", z ktorej vyplýva slabá schopnosť verejnej správy byť kvalifikovaným partnerom dodávateľom IKT a netransparentnosť pri obstarávaniach. Zásadnú zmenu tohto stavu na „symetriu v informáciách a asymetriu v záujmoch" chce dosiahnuť angažovaním profesionálov na strane vlády (napríklad formou outsourcingu) a vôľou pripraviť a organizovať tendre transparentne. Za najdôležitejší predpoklad pritom považuje vôľu tento prístup presadiť v celej vláde.

Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť Roland Sill potvrdil úzku spoluprácu a zdôraznil, že jeho maximálna priorita je spolupráca medzi jednotlivými zodpovednými útvarmi a potrebné legislatívne zmeny.

„Vo väčšine tém sa zhodujeme s vládou SR, vítame ich otvorenosť pre spoluprácu a veríme, že vôľa, o ktorej dnes minister Mikloš hovoril, bude rovnaká na všetkých úrovniach štátnej správy," povedal Juraj Sabaka, prezident IT Asociácie Slovenska. „Upozorňujeme však i na to, že už v najbližších mesiacoch musí dôjsť k zásadným systémovým zmenám a reštartu eGovernmentu," dodal Sabaka.

O budúcnosti IT hovoril počas IT Summitu okrem zástupcov spoločností IDC či Gartner aj ďalší významný hosť Kaan Terzioglu, viceprezident pre stratégiu spoločnosti Cisco, ktorého z bezpečnostného hľadiska doplnil slovenský expert na informačnú bezpečnosť Miroslav Trnka z Esetu. Už tradičný poobedňajší blok venovaný oblasti riadenia ľudských zdrojov v podaní PWC či Hay Group spestrila svojím vystúpením aj Bridget Cosgrave, riaditeľka nadnárodnej asociácie DigitalEurope, ktorá rozprávala o legislatívnych snahách DigitalEurope a smerovaní IKT sektora v priestoroch EÚ.

(Zdroj: itnews.sk, 11.10.2010, TS ITAS)Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!