>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Na čo sa spoliehajú?

Pondelok, 12. 8. 2013

Ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti z decembra 2011 bola zriadená Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a  stanovené povinnosti a sankcie pre vládu, ale aj samosprávu pre prípad, že verejný dlh bude prekračovať stanovené hranice. Prvýkrát k tomu došlo za rok 2012, keď dlh prekročil 52 percent HDP. Verejný dlh má svoju zotrvačnosť a aj v prípade razantného znižovania deficitu sa pri terajších prognózach rastu ekonomiky nedá jeho podiel HDP znížiť okamžite. Vláda predpokladá, že verejný dlh bude kulminovať v roku 2015, keď dosiahne 56,7 percenta a potom klesne v roku 2016 na 55,9 percenta.

Má to však viacero háčikov. Po prvé, vláda to s najväčšou pravdepodobnosťou nedokáže. Aj na dosiahnutie týchto cieľov budú nevyhnutné dodatočné opatrenia a vláda nie je schopná ani len ich konkrétne pomenovať, ako potvrdila aj RRZ.

Po druhé, čoskoro má vojsť do platnosti nová, prísnejšia metodika posudzovania verejných rozpočtov ESA2010 (namiesto dnešnej ESA95), ktorá napr. neumožní nezapočítavať do verejného dlhu dlhy nemocníc, alebo znižovať deficit  decimovaním druhého piliera. Predpokladá sa, že prvá aplikácia novej metodiky ESA2010 by mala byť na jeseň 2014 a mal by ňou byť hodnotený rok 2013. Podľa odhadu člena RRZ Ľuda Odora by to mohlo pre nás znamenať vyšší deficit za rok 2013 o 0,3 až 0,5 percenta a vyšší hrubý verejný dlh až do troch percent.

Po tretie, ak by to aj vláda dokázala a naplnila svoje ciele, tak dlh už v rokoch 2014 a 2015 prekročí 55 percent HDP, čo z hľadiska ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti znamená sankcie s enormnými politickými dôsledkami. Konkrétne to znamená, že zhruba od mája 2015 (keď bude oficiálne zverejnený dlh za rok 2014) bude musieť vláda viazať tri percentá vo verejných výdavkoch a na rok 2016 (volebný rok) bude musieť predložiť rozpočet so zmrazenými nominálnymi výdavkami vrátane fondov sociálneho zabezpečenia. Zrozumiteľnejšie povedané, vo volebnom roku bude vláda musieť zmraziť sociálne výdavky vrátane dôchodkov.

Naozaj neviem, na aký zázrak sa vláda spolieha. Obávam sa však, že neschopnosť, bezradnosť a nemohúcnosť v ozdravovaní verejných financií bude kompenzovaná tvorivým a razantným postupom v smere ohýbania, lámania, či priamo porušovania prísnych pravidiel a sankcií ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!