>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

PF 2011

Pondelok, 3. 1. 2011

Aký bude rok 2011? Jediná istota je v tom, že bude náročný a ťažký. Napriek tomu môže byť aj úspešný a ja pevne verím, že pre Slovensko úspešný bude. V istom zmysle to bude aj rok prelomový. Rok 2011 bude rokom pravdy. Ukáže sa, či a akým spôsobom sa zvládnu problémy v eurozóne. V Európe, ale aj vo svete bude tento rok v znamení dlhovej krízy a bude kľúčové, do akej miery jednotlivé krajiny zvládnu konsolidáciu verejných financií a naštartovanie potrebných štrukturálnych reforiem. A to je aj najdôležitejšia tohtoročná výzva pre Slovensko. Máme vytvorené veľmi dobré predpoklady na to, aby sme túto výzvu úspešne zvládli. Schválený rozpočet na rok 2011 vytvára podmienky na ozdravenie verejných financií a na zníženie deficitu pod tri percentá v roku 2013.

Počas tohto roka pripravíme legislatívu na obmedzenie rastu dlhu a deficitov v budúcnosti, vrátane vzniku na vláde nezávislej štíhlej inštitúcie, ktorá bude robiť dohľad nad rozpočtovou zodpovednosťou verejného sektora. Pripravíme aj prísnejšie rozpočtové pravidlá pre samosprávu a doladíme fiškálnu decentralizáciu. V prvej polovici roka presadíme opatrenia na systémové úspory vo verejnom sektore tak, aby štát robil len to, čo má a aby to robil čo najefektívnejšie a najúspornejšie.

Jedna z najdôležitejších priorít vlády je reforma odvodov a daní, vrátane jednotného výberu daní, ciel a odvodov, ako aj inštitucionálneho zjednotenia tohto výberu. Ide o nesmierne zložitú systémovú zmenu a práve začatý rok bude z hľadiska jej úspešného zvládnutia najdôležitejší. Výsledkom by mali byť nižšie odvody a dane, jednoduchší, lacnejší a efektívnejší systém ich správy a výberu a spravodlivejší sociálny systém.

Rok 2011 by sme mali využiť aj na zásadné zlepšenie podnikateľského prostredia. Posledné štyri roky sa totiž nepretržite zhoršovalo, a to je zlá správa nielen pre podnikateľov, ale pre celú krajinu. Slabá vymožiteľnosť práva, korupcia, byrokracia sú najväčšími slabinami v tejto oblasti.

A nakoniec, no určite nie v poslednom rade, musíme zvrátiť negatívny vývoj v oblasti kvality vzdelania, vedy, výskumu a inovácií. Nie je to len otázka peňazí, aj keď nepochybne aj tie sú dôležité. Potrebujeme nastaviť pravidlá hry tak, aby sa existujúce domáce a európske zdroje využívali čo najefektívnejšie a aby sme vytvárali predpoklady na vysoký a dlhodobo udržateľný ekonomický rast. Želám Vám a nám všetkým, aby rok, ktorý práve začal, bol rokom úspešným.

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!