>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Rokovanie o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Streda, 6. 9. 2006

Z rozpravy k návrhu poslanca NR SR Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!