>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Uhol pohľadu

Pondelok, 12. 4. 2010

Kvalita podnikateľského prostredia. Mnoho ľudí si myslí, že je to len problém podnikateľov. Obávam sa, že si to myslia najmä príslušníci istej 40 % menšiny, či skôr väčšiny. Nie je to tak. Kvalitné a zlepšujúce sa podnikateľské prostredie je nevyhnutným predpokladom ekonomického rastu a rastu zamestnanosti, a ten je zase nevyhnutnou podmienkou rastu životnej úrovne a kvality života. Neprekvapí preto, že najbohatšie krajiny sú väčšinou aj krajinami s najlepším podnikateľským prostredím, za všetky spomeňme Luxembursko, Singapur, USA, Hongkong, Írsko, Švajčiarsko, Holandsko. Pre tie krajiny, ktoré ešte medzi bohaté nepatria, je dokonca kvalita podnikateľského prostredia ešte dôležitejšia. Ak ho nebudú zlepšovať rýchlejšie ako bohaté krajiny, nemajú šancu sa medzi ne z hľadiska životnej úrovne a kvality života zaradiť.

Ako sme na tom my? Podľa predsedu vlády výborne. Tvrdí, že "vláda od roku 2006 - a potvrdzujú to stretnutia s profesijnými komorami či predstaviteľmi zamestnávateľov - neprijala žiadne opatrenie alebo rozhodnutie, ktoré by zhoršovali podnikateľské prostredie a mali negatívny vplyv na hospodársky rast“. Združenie podnikateľov Slovenska si to nemyslí a vo svojom stanovisku "vyjadruje zásadný nesúhlas s hodnotením stavu podnikateľského prostredia v SR v odpočte plnenia programového vyhlásenia vlády. Vláda opakovane tvrdí, že neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie. Podľa podnikateľov je to presne naopak - vláda neprijala takmer ani jedno opatrenie, ktoré by podnikateľské prostredie zlepšilo.“

A zďaleka to nie je len názor domácich, slovenských zamestnávateľov. K podobným záverom viedol aj prieskum medzi 114 zahraničnými investormi na Slovensku. Za najhoršie oblasti považujú transparentnosť pri verejnom obstarávaní, korupciu, verejnú správu, právnu istotu, za najlepšie zase členstvo v EÚ a eurozóne, pracovitosť a kvalifikovanosť ľudí, pracovné náklady a daňový systém. Neprekvapuje, že k žiadnemu pozitívu (okrem čiastočnej zásluhy na eure) Ficova vláda neprispela, avšak o negatívne hodnotené oblasti sa pričinila nadmieru.

Ak toto predseda vlády nevidí, tak problém už nie je len v povestnom uhle pohľadu. Klame, len sa tak práši. Mne sa však zdá, že on tomu, čo hovorí, napriek evidentnej zrážke s realitou naozaj verí. To by sa dalo vysvetliť len tak, že jeho boľševická duša má jasno - čo sa sťažujú, veď sme neznárodňovali, vyrábajú si, čo chcú a koľko chcú, a aj ceny si v zásade určujú, ako sa im zachce.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!