>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Analýza ekonomického vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1993 - 1995 (1996)

Book cover

Mikloš, Ivan: Analýza ekonomického vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1993-1995. Bratislava: MESA 10, 1996.

Cieľom tejto štúdie je uskutočniť základnú analýzu ekonomického vývoja v SR a podať charakteristiku podstatných kvalitatívnych a kvantitatívnych ekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike za roky 1993 - 1995.