>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Podmienky pokračovania v štúdiu v 2. ročníku

2. ročník na Univerzite pre moderné Slovensko môžete začať študovať až po ukončení 1. ročníka štúdia. To znamená, že je potrebné absolvovať 8 testov v každom z troch trimestrov. Spolu je to 24 testov, v rámci ktorých musíte správne zodpovedať nadpolovičnú väčšinu otázok.

 

Ako zistím, či som absolvoval semester / ročník?

Prihláste sa na UPMS a v hornej časti stránky vedľa loga sa zobrazia medaily. Ak je medaila v sivej farbe, nie ste absolventom príslušného semestra / ročníka. V prípade, že sa zobrazí zlatá medaila, máte daný semester / ročník úspešne ukončený.

 

Ako zistím, ktoré testy som ešte neurobil?

Po prihlásení na UPMS kliknite na záložku Prednášky v hlavnom menu a zobrazí sa vám prehľad všetkých prednášok. V tomto prehľade sa pri každej prednáške, ku ktorej ste urobili test, zobrazí v pravom hornom rohu video okna modrá bublina s percentuálnym vyjadrením úspešnosti vykonaného testu. Ak sa bublina nezobrazí, test k danej prednáške ste nerobili. 

 

Ako získam diplom?

Po úspešnom ukončení 1. ročníka môžete požiadať o vystavenie diplomu absolventa, a to zaslaním vašej žiadosti na emailovú adresu univerzita@upms.sk. Diplom vám bude doručený na adresu uvedenú vo vašom profile na UPMS, resp. na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.