>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

5. lecture:Wealth of Nations

Lecturer: Ivan Mikloš | Wednesday, 12. 5. 2010

Thinkers, philosophers, scholars, and later among them particularly the economists always thought about what it is conditional on the wealth, why are some countries rich and others poor, but especially what and how to do to make the country grew rich and prosperous...
Matej Leitner

Podľa mňa veľkú úlohu zohráva mentalita ľudí a ľudia samotný. Veď napríklad Nemecko po 2. sv. vojne bolo zničené, ale relatívne rýchlo sa dokázalo obnoviť a dostať na vysokú úroveň. Nóri majú mnoho ropy, z ktorej väčšinu ziskov si odkladajú na rozdiel. Izrael či Singapur sú malé krajiny (v počte obyvateľov porovnateľné so Slovenskom). Vznikli relatívne nedávno skoro z ničoho a napriek tomu dokážu nie len prežiť ale aj sa významne presadiť.

27.02.2014 | 13:35:04