>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Mimoriadny vianočný blok prednášok na tému:Ako zmeniť Slovensko (Lucia Žitňanská)

Lecturer: UPMS | Thursday, 22. 12. 2011

Lenka Bodnárová

Ďakujem za prednášku, súhlasím, že uvedené zmeny sú nutné. Zároveň si však myslím, že činnosť súdov by sa nemala navyšovať čo do kvantity, ale čo do kvality. Rozhodovanie totožných sporov a právnych vecí ako na bežiacom páce, to musí byť pre sudcu veľmi demotivačné a samozrejme to musí mať na kvalitu rozhodovania vplyv. Myslím, že by bolo vhodné urobiť také kroky, aby sudcovia rozhodovali najmä tie právne veci, ktoré do právneho systému aj niečo nové prinášajú, nielen sucho konštatujú to, čo je zo samotnej právnej úpravy dopredu zrejmé, jasné. Je potrebné, aby sudcovia mohli svoj potenciál, svoje vzdelanie, svoje skúsenosti naplno využiť, svojimi rozhodnutiami niečo tvorivé do právnej sféry priniesť.

04.02.2012 | 14:46:22
Roman Zvrškovec

S týmto názorom sa plne stotožňujem a zároveň dúfam, že asa podarí naplňovať postupne všetky jeho body. Len je škoda, že po voľbách v marci sa to na určitý čas spomalí. Minimálne 4 roky. :-( Aj to ale bude veľa.

03.01.2012 | 14:41:27