>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

7. lecture:Budgetary Responsibility Act (Ľudovít Ódor)

Lecturer: Ľudovít Ódor | Thursday, 7. 7. 2011

Stanislav Burda

Súhlasím s názorom pani Františky Šteinerovej a cítim to podobne. Samosprávy potrebujú viac auditov na kontrolu narábania s finančnými prostriedkami a s ich hospodárením.

14.07.2011 | 18:14:34
Branko Pogány

Síce návrh môže byť dobrý, ale vzhľadom na to, že aj iné krajiny už majú dlh nakumulovaný cez 100% HDP, v praxi by ho už nemohli uplatňovať. A v prípade, že sa týka iba nás a rozpočtovo nezodpovedne nás stiahnu iné krajiny - nevidím reálne.

08.07.2011 | 12:56:53
Františka Šteinerová

Dobrý deň! Páči sa mi návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Aj dnes existujú rozpočtové pravidlá, no mnohí predstavitelia, najmä v obciach ich nepoznajú a nepostupujú podľa nich a zavádzajú si svoje vlastné pravidlá, aj preto, lebo za ich nedodržiavanie nie sú postihovaní oni osobne, ale obec ako celok, teda ľudia žijúci na danom území, ktorí častokrát ani netušia, čo a ako ich samospráva funguje, pretože nemajú informácie. Áno, majú zvolených svojich zástupcov - poslancov, ale k nim sa dostane len to, čo starosta chce. Veľakrát som sa stretla s tým, že starostovia zakázajú zamestnancom poskytovať či vynášať informácie z obecného úradu. Prečo? Ak funguje demokracia, ak ja som prispievateľ do rozpočtu, mám právo vedieť, ako sa narába z mojimi financiami. Inak, to vzdelávanie je super. Rožširuje obzor a ujasňuje nejasnosti. Ďakujem za dobrú myšlienku.

08.07.2011 | 11:06:03
Stanislav Ulík

Stanislav Ulík

Dobrý deň.
Konečne sa objavuje návrh zákona , ktorý by mal byť brzdou pre “šafárenie” nezodpovedným vládam, ktoré kalkulujú len od volieb do volieb. Na jeho presadenie treba urobiť masovú informačnú kampaň aby bol vytvorený značný vonkojší tlak verejnosti na jeho presadenie v parlamente.
Ďakujem

07.07.2011

07.07.2011 | 13:34:25
Peter Geršák

Dobrý deň.
Dúfam, že sa podarí presadiť v parlamente tento ústavny zákon o rozpočtovej zodpovednosti a taktiež vláde zriadiť nezávislú fiškalnú inštitúciu, ktorá bude kontrolovať vládu a je to jedno či to bude pravica, alebo ľavica. Myslím si, že toto je “investícia” Slovenskej republiky do budúcnosti ďalších generácii, teda našich detí. Tatiež ako volič budem podporovať strany, ktoré chcú rozvíjať prosperitu Slovenska. Držím palce. Ďakujem.

06.07.2011 | 10:49:08