>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Mimoriadny vianočný blok prednášok na tému:Ako zmeniť Slovensko. (Eugen Jurzyca)

Lecturer: UPMS | Thursday, 15. 12. 2011

Comments

1 comment(s). Display all comments.

Lenka Bodnárová

Ďakujem za zaujímavý príspevok, oslovila ma najmä myšlienka potreby zapájania širokej verejnosti do spravy krajiny, a teda aktívna účasť. Plne sa s tým stotožňujem, ako aj s tým, ze je potrebné klásť doraz na to, aby obyvateľstvo nedostavalo len veľké množstvo informácii, ale aby bola cieľavedome zvyšovaná ich zrozumiteľnosť a užívateľský komfort s nimi spojený. Aktuálne vysoký nárast informácií pre väčšinu bežných ľudí nezrozumiteľný ich orientáciu skôr zhoršuje, ako im je na úžitok.

04.02.2012 | 13:55:25