>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Úvod k 2. trimestru 2. ročníka

Lecturer: UPMS | Thursday, 15. 9. 2011

Milí študenti UPMS,

teším sa, že sa znovu stretávame na začiatku druhého trimestra druhého ročníka našej univerzity. Váš záujem teší a zaväzuje mňa aj mojich spolupracovníkov, s ktorými tento projekt pripravujeme.

Ako som už avizoval počas predchádzajúcich trimestrov, máme záujem našu univerzitu ďalej rozvíjať a zlepšovať tak, aby plnila základný cieľ, s ktorým vznikla - jednoduchým, zrozumiteľným spôsobom na malom priestore ponúkať vysvetlenia zložitých problémov a súvislostí najmä v ekonomickej oblasti.

Globálna finančná a ekonomická kríza v rokoch 2008 – 2009, pretrvávajúca dlhová kríza v USA, Japonsku a Európe, ohrozenie eura a eurozóny, hrozba novej globálnej recesie, to sú problémy, ktoré stále hýbu svetom a týkajú sa naozaj všetkých.  Ľudia sú znepokojení a pýtajú sa, prečo tieto problémy vznikli a ako sa dajú riešiť. Zároveň existuje nepreberné a neprehľadné množstvo názorov a vysvetlení, či už od politikov, biznismanov, akademikov, až po rôznych šarlatánov a šíriteľov rôznych sprisahaneckých teórií. Základným problémom teda nie je nedostatok informácií, ale skôr ich nadbytok, čo orientáciu v problematike robí ešte zložitejšou. UPMS vznikla a má ambíciu ponúkať jednoduchou formou, ale bez neprípustného zjednodušovania, vysvetlenie toho, čo sa deje a tiež alternatívne pohľady a názory na to, ako by sa mala situácia riešiť.

druhom trimestri druhého ročníka sme pre Vás pripravili ďalšiu novinku. O aktuálnych otázkach dlhovej krízy, recesie, situácie v USA a eurozóne, hrozbách inflácie, resp. deflácie, ako aj o možných východiskách a riešeniach dnešnej situácie, si pre Vás prednášky pripravili dvaja renomovaní slovenskí analytici, ktorých názory na tieto problémy sa však do značnej miery líšia. Juraja Karpiša a Vladimíra Vaňa považujem za špičkových slovenských ekonómov, ktorí sa uvedenými témami profesionálne dlhodobo zaoberajú. Obaja sú členmi môjho externého poradenského tímu.

Juraj Karpiš, analytik INESS, patrí k stúpencom rakúskej ekonomickej školy, kým Vladimír Vaňo je zástancom normatívnej ekonómie pri riešení dnešných ekonomických problémov v Európe a vo svete. Bude preto určite zaujímavé, ako sa postavia k tým istým témam, aké argumenty budú používať a ako Vás presvedčia o svojich názoroch. Sám sa na tento trimester veľmi teším. Témy, ktoré budú vo svojich prednáškach páni Karpiš a Vaňo analyzovať, totiž vôbec nie sú jednoduché a názory na ne sa niekedy zásadne a diametrálne líšia aj medzi uznávanými, renomovanými svetovými ekonómami. Ako príklad uvediem názory na to, či je svetová ekonomika ohrozovaná hyperinfláciou, alebo naopak defláciou. Alebo názory na to, či centrálne banky pomáhajú problém riešiť, alebo sú naopak sami zdrojom a príčinou problémov. Dajú sa nájsť nielen pádne argumenty, ale aj historické (empirické) dôkazy na obhájenie takých, aj onakých záverov. Aj preto sme sa rozhodli ponúknuť Vám rôzne argumenty a nechať na Vás, aby ste sa rozhodli, ktoré Vás presvedčili a ktoré nie.

Comments

5 comment(s). Display all comments.

jozef breda

super vec tento projekt UPNS.

02.03.2012 | 11:14:47
Ján Pluhár

Rád by som sa spýtal, či testy treba robiť z oboch prednášok, alebo stačí urobiť iba jeden test.  Nieže by som zlenivel, ale istota je istota. Ďakujem.

20.10.2011 | 15:42:09
jan cimra

Ešte by to chcelo niekoho, kto vidí aj optimistické vyhliadky grin

Napr ako kríza môže priniesť nové pohľady na etiku
a čo treba okrem “úsporných” opatrení spraviť aby Európa vyťažila
zo situácie, keď môže nahradiť “systém “falšovanej” hodnoty dolára
(jednoducho to chce nejaké kreatívne riešenia, inovácie možno aj politického systému…)

20.09.2011 | 12:30:09
Roman Smatana

Je dobre, že sa prednášajúci striedajú. Prináša to trochu rôznorodosť pohľadov a prednesu.

16.09.2011 | 03:15:11
Ľubomír Polaščín

Už sa teším. grin Zdá sa, že to bude zaujímavejšie.

15.09.2011 | 11:26:14