>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Urobil som pre Slovensko

Od roku 1990, keď som nastúpil na Úrad vlády ako poradca vtedajšieho podpredsedu vlády SR Jozefa Kučeráka, ktorý bol zodpovedný za ekonomické reformy, sa snažím presadzovať vo fungovaní krajiny a najmä ekonomiky potrebné zmeny. Také zmeny, o ktorých som presvedčený, že pomôžu k tomu, aby bolo Slovensko modernou, vyspelou a prosperujúcou krajinou. Každý, kto robí, robí aj chyby. Niečo sa podarilo viac a niečo menej. Tu je stručný súhrn toho, čo sa ako-tak podarilo. Aspoň dúfam.

Ako poradca podpredsedu vlády som sa podieľal na presadení radikálnej (tzv. Klausovej) reformy od 1. 1. 1991 (nebolo to na Slovensku ľahké, Kučeráka to stálo miesto vo vláde a na kritike potrebných zmien sa vyviezol k popularite a moci Mečiar)

Organizácia malej a veľkej privatizácie (ako minister privatizácie v rokoch 1991 – 1992, moje vlastné hodnotenie je zmiešané a nejednoznačné, niečo sa podarilo, niečo menej)

Vytvorenie (spolu s ďalšími deviatimi kolegami) think tanku MESA10, ktorý som v rokoch 1994 – 1998  aj viedol (hodnotím pozitívne, think tanky, medzi nimi aj ten náš, zmenili postoj verejnosti k potrebným zmenám a reformám)

Pôsobenie v prvej Dzurindovej vláde (ako podpredseda vlády, 1998 – 2002), v nej najmä:

 • presadenie stabilizačného balíka opatrení v apríli 1999 (úspešné, no veľmi obtiažne, najmä kvôli aktívnemu odporu koaličnej SDĽ, ale aj kvôli obtiažnosti a nepopularite potrebných opatrení)
 • úspešné dokončenie delenia majetku po bývalom Československu, vrátenie slovenského menového zlata z Prahy na Slovensko, uznanie nulového riešenia (viedol som slovenskú časť slovensko-českej medzivládnej komisie)
 • vstup do OECD v roku 2000 (bol som vo vláde zodpovedný za rokovania o vstupe)

Podpredseda vlády a minister financií v druhej Dzurindovej vláde (2002 – 2006), najmä:

 • príprava a presadenie zásadných štrukturálnych reforiem, najmä:
  • daňovej reformy
  • reformy verejných financií  
  • fiškálnej decentralizácie
  • koordinácia a podpora pri presadzovaní ďalších reforiem, najmä:
   • dôchodkovej reformy
   • reformy sociálneho systému
   • reformy trhu práce
   • zdravotníckej reformy
  • reorganizácia fungovania ministerstva financií, získanie medzinárodného certifikátu kvality riadenia EFQM (prvý stupeň v roku 2005, druhý v roku 2006, ako prvé ministerstvo v celej Európe)
  • príprava a spustenie Štátnej pokladnice a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity