>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Kniha reforiem (2005)

Obal knihy

Mikloš, Ivan a kol.: Kniha reforiem alebo Ako si Slovensko získalo medzinárodné uznanie v ekonomickej oblasti. Bratislava: Trend Visual, 2005. 

Významný úspech hospodárskej politiky SR v zahraničí a všeobecné uznanie štrukturálnych reforiem prinášajú aj hmatateľné efekty či už v podobe prílevu zahraničných investícií a vytvárania nových pracovných miest alebo v podobe zvyšovania ratingového hodnotenia. V tejto publikácii je opísaných osem reforiem, ktoré pri tom zohrali kľúčovú úlohu. Na záver je stručne prezentovaný vládou schválený projekt Minerva, ktorý je dobrým predpokladom na to, aby úspechy mohli pokračovať aj v blízkej budúcnosti.   

Publikácia na stiahnutie:

KNIHA_REFORIEM.pdf (652.62KB)