>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

PREPOJENIE EKONOMICKEJ A POLITICKEJ MOCI V PRIVATIZAČNOM PROCESE (1996)

Obal knihy

Mikloš, Ivan: Prepojenie ekonomickej a politickej moci v privatizačnom procese. Bratislava: MESA 10, 1996.

Publikácia skúma situáciu tesne po páde komunizmu, kedy sa v ČSFR presadila koncepcia razantnej ekonomickej transformácie, založenej okrem iného aj na rýchlej a rozsiahlej zmene vlastníckych vzťahov. Rýchla a rozsiahla privatizácia tvorila jeden zo štyroch hlavných pilierov ekonomickej reformy, pričom sa nechápala len ako čiste ekonomický fenomén, ale aj ako dôležitá súčasť politických zmien, ako záruka nezvratnosti nastúpených zmien.