>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Mimoriadny vianočný blok prednášok na tému:Ako zmeniť Slovensko. (Eugen Jurzyca)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 15. 12. 2011

Diskusia

Počet príspevkov v diskusii je 1. Zobraziť celú diskusiu.

Lenka Bodnárová

Ďakujem za zaujímavý príspevok, oslovila ma najmä myšlienka potreby zapájania širokej verejnosti do spravy krajiny, a teda aktívna účasť. Plne sa s tým stotožňujem, ako aj s tým, ze je potrebné klásť doraz na to, aby obyvateľstvo nedostavalo len veľké množstvo informácii, ale aby bola cieľavedome zvyšovaná ich zrozumiteľnosť a užívateľský komfort s nimi spojený. Aktuálne vysoký nárast informácií pre väčšinu bežných ľudí nezrozumiteľný ich orientáciu skôr zhoršuje, ako im je na úžitok.

04.02.2012 | 13:55:25