>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

3. prednáška:Dvaja právnici, tri právne názory alebo ako sa tvorí právo (Lucia Žitňanská)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 25. 10. 2012

Obľúbený aforizmus, ktorý zľudovel do podoby pravdy hovorí, že kde sú dvaja právnici, tam sú najmenej tri právne názory. Prečo je to tak? Pretože právnici majú jednoducho zábavu z toho, aby komplikovali ľuďom život alebo je na vine legislatíva, pretože právne predpisy nie sú napísané tak, aby im každý rozumel a boli jednoznačné?!

Právna norma je pravidlo správania sa, niečo dovoľuje, prikazuje alebo zakazuje. Z povahy veci ale každá právna norma je a musí byť abstraktná, všeobecná. Pretože právna norma sa vzťahuje na neurčitý počet prípadov obdobného správania sa v obdobných situáciách. Neupravuje správanie sa konkrétnej osoby v konkrétnej situácii. Správanie konkrétneho človeka v konkrétnej situácii podriaďujeme (subsumujeme) pod právnu normu. A pritom vzniká samozrejme otázka, pre tento jeden konkrétny prípad, ako aplikovať všeobecnú právnu normu? Právnici majú na to nástroj, ten nástroj, to sú interpretačné metódy (doslovný alebo gramatický výklad, teleologický výklad atď.). A v konkrétnom prípade ich použitie závisí od uhla pohľadu, od toho, záujmy ktorej strany právnik obhajuje. A podotýkam, v tejto prednáške vychádzam z toho, že ide na oboch stranách o legitímny záujem a ich dobromyseľnú obhajobu.

Pre lepšiu zrozumiteľnosť, povedzme si príklad: podľa § 123 Občianskeho zákonníka platí, že vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Pričom podľa § 124 Občianskeho zákonníka majú všetci vlastníci rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. A súčasne platí § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Toľko právna norma. A teraz konkrétne prípady. Zo života, nie vymyslené.

Prvý prípad

Susedné pozemky, záhrady. Vlastník jedného pozemku má vo svojej záhrade úľ s včelami. Včely lietajú aj na susedný pozemok, samozrejme. Vlastník druhého pozemku sa na súde domáha odstránenie úľu, lebo na záhradu nemôže chodiť, pretože má alergiu na včelie uštipnutie. Kde je právo v konkrétnom prípade?

Iný prípad

Susedné pozemky. Jeden lemujú pri hranici pozemku vysoké stromy, roky. Vlastník druhého pozemku si na svojom pozemku neskôr postaví dom. Domáha sa na súde, aby sused vyrúbal stromy, pretože sa bojí, že ak príde silný vietor, môžu sa zrútiť na strechu jeho domu. Kde je právo v konkrétnom prípade?

V konkrétnom prípade rozhodne kde je právo, teda o použití všeobecnej právnej normy na konkrétny prípad, príslušný orgán, v našom konkrétnom prípade súd. Preto sa niekedy hovorí, že orgány ochrany práva sú orgánmi nachádzania práva pre daný konkrétny prípad. Kvalita rozhodnutia a zrozumiteľnosť rozhodnutia a jeho odôvodnenia v konkrétnej veci má vplyv na vnímanie práva a spravodlivosti sporiacich sa strán v konkrétnom prípade. Rýchlosť konania v konkrétnom prípade na usporiadanie vzťahov medzi stranami v reálnom čase, ovplyvňuje právnu istotu strán v konkrétnom prípade, teda to, že strany vedia, kde je právo a ako sa majú správať v konkrétnom prípade.

Niekedy sa strany uspokoja s rozhodnutím prvostupňového súdu, niekedy sa odvolajú a musí rozhodnúť odvolací súd. Niekedy v obdobných prípadoch rozhodujú súdy rôzne, a to aj odvolacie súdy. Vtedy prichádza na rad najvyšší súd a jeho kompetencia v oblasti zjednocovania súdnych rozhodnutí, prípadne ústavný súd a jeho kompetencia. Na Slovensku nemáme systém precedensov. Ale platí, že rozhodnutia súdov vyššieho stupňa, právny názor vyslovený v rozhodnutí súdu vyššieho stupňa je v konkrétnom prípade záväzný pre rozhodovanie súdu nižšieho stupňa. A súčasne platí, že súdy a právnici študujú a pracujú s rozhodnutiami najvyššieho súdu a ústavného súdu, používajú ich právnu argumentáciu vo svojej právnej argumentácii. Právny názor najvyšších súdnych inštitúcií sa tak stáva súčasťou právnej doktríny, uznávaného výkladu práva. Od kvality rozhodovania najvyššieho súdu a ústavného súdu, od toho, ako si napĺňa najvyšší súd svoje kompetencie pri zjednocovaní súdnych rozhodnutí tak závisí predvídateľnosť rozhodovania celého systému inštitúcií ochrany práva. 

Nekvalitné a nezrozumiteľné rozhodnutia, dlhotrvajúce súdne spory, nejednotná rozhodovacia prax potom vytvárajú pocit, že nie je právo.

Tento pocit vytvára tlak na riešenie. Často riešenie na zmenu právnej úpravy. Právna úprava sa tak mení na základe rozhodnutí súdov. Sú prípady, situácie, keď je to legitímne. Ak sa rozhodovacia prax v nejakej oblasti vzťahov dlhodobo vyvíja inak, než spoločnosť považuje za správne a spravodlivé, je to legitímny dôvod na to, aby zasiahol zákonodarca.

Ak však tlak na riešenie situácie „nepráva“ je tlakom, aby právna úprava bola konkrétnejšia, menej všeobecná a menej abstraktná a výsledkom je právna úprava reagujúca znova a znova na konkrétne prípady, problém nemá riešenie. Legislatíva, aj keď je prijímaná v tom najlepšom úmysle, nemôže nahradiť fungujúce inštitúcie. Pretože v konečnom dôsledku, každá norma bude vždy len abstrakciou, ktorá musí byť aplikovaná na konkrétny prípad orgánmi, ktoré to majú v kompetencii.

Rakúsko tento rok oslavovalo 200 rokov kodifikácie občianskeho práva. Ten istý základný právny predpis súkromného práva platí v Rakúsku už 200 rokov. Samozrejme, že bol za tých dvesto rokov novelizovaný. Ale základ je ten istý. Základné hodnoty občianskeho spolužitia sa nezmenili tak, aby bolo treba prijať v Rakúsku nový občiansky zákonník. To neznamená, že sa za 200 rokov nezmenil pohľad na správanie ľudí, na to čo je správne, čo je spravodlivé. Znamená to ale, že princípy a všeobecné normy občianskeho práva pri ich aplikácii na konkrétne životné situácie, práve vzhľadom na ich abstraktnosť, sú použiteľné dnes tak ako v minulosti, ak fungujú orgány aplikácie práva vo všetkých svojich funkciách.

Diskusia

Počet príspevkov v diskusii je 6. Zobraziť celú diskusiu.

Pavol Škulavík

nemal by ten sused dokazat ze ja jedna o vcely toho vcelara a nie o nejake ine?
Sused co ziada vyrub stromov ma pech. Ma si dom poistit a poistovna sa moze domahat nahrady u majitela stromov. Kde berie sud patent na mudrost? v oboch pripadoch by som tento spor ignoroval, ak suseda postipe vcela, nech dokaze ze je susedova. ak padne na dom strom, potom si moze robit naroky ale nie vopred.
Ako mam doverovat sudom ked jeden rozhodne tak a druhy inak. Nemali by mar rovnaky nazor na pravny vstah. Preco nemame porotu z viacerych posluchacov ako je to v usa ale sustredujeme moc do ruk jedneho sudcu?
Takze akokolvek rozhodne nizsi stupen sudu , mame tu instanciu sily a nadradenosti a to najvyzsi sud ktory ma patent na spravodlivost.

30.07.2014 | 12:22:42
Henrich Paulík

Podľa mojho názoru by bolo dobré keby aj i nás existoval precedens.  Velmi by to urýchlilo a zjednodušilo rozhodnutie súdu a predpokladám že aj jednotlivé rozhodnutia jednotlivých stupňov súdu by sa tak nelíšili ako teraz.

24.12.2012 | 10:57:03
Pavel Šimon

Ako je to teda s vykladom zákona?
NR SR prijme zákon, a po tom čo vyjde v zbierke je platný.
Teraz vznikne situácia kedy si niekto (v tomto prípade štátny orgán) zákon nejako vyloží a podľa toho koná. Jeho výklad ale je nesprávny a i po snahe o vyjasnenie stále trvá na svojom výklade. Pri diskusii o význame však (správne) tvrdí, že nemá právomoc zákon vyhľadať, len napĺňať a pokial chceme presný výklad tak nech sa obratime na sud.
Podľa toho čo píšete a mojej znalosti, sa na sud môžem obrátiť iba v konkrétnom prípade. Iný sud však v obdobnom prípade môže rozhodnúť inak. A jediná cesta je cez odvolania až na najvyšší sud, ktorý po dlhej ceste súdmi vydá (možno) rozhodnutie o veci a tým aj výklade zákona. Je to asi tak ako som opísal, alebo je aj kratšia cesta?
Opakujem nejde o konkrétny prípad ale o všeobecný výklad časti zákona.

30.11.2012 | 23:55:56
Peter Kluvanek

Tak aka je ta nasa sustava sudov? Na strankach Najvyssieho sudu SR je uvedene nasledovne:

Sústavu súdov v Slovenskej republike tvorí:

Najvyšší súd SR so sídlom v Bratislave, krajské a okresné súdy, Vyšší vojenský súd so sídlom v Trenčíne a vojenské obvodové súdy.

Takze pravnici sa nezhodnu ani v daleko jednoduchsich otazkach nez je ich pravny nazor. Aby som volne parafrazoval slova klasika “pravnici su hnisajucim vredom na tele naroda…”

16.11.2012 | 16:13:13