>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Mimoriadny vianočný blok prednášok na tému:Ako zmeniť Slovensko (Lucia Žitňanská)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 22. 12. 2011

UPOZORNENIE:Prednáška je dobrovoľná a nie je podmienkou pre absolvovanie trimestra. Prednáška je bez testu.

Ivan Mikloš vo svojej úvodnej prednáške v rámci mimoriadneho bloku prednášok na tému: Ako zmeniť Slovensko pomenoval ideál "modernej krajiny" ako ho pracovne nazval.  Uviedol v nej okrem iného, že bezpečnosť spravodlivosť, zdravie, vzdelanie, kultúra, ale aj demokracia a tolerancia sú do značnej miere podmienené ekonomickou prosperitou a bohatstvom. Ale tiež, že tieto atribúty sú aj predpokladom prosperity. Súhlasím s ním aj v tom, že cesta z tohto začarovaného kruhu existuje. Ja dodávam - musí existovať. Súhlasím s ním aj v tom, že potrebujeme zásadne zlepšiť vymožiteľnosť práva.

Meranie dopadov zmien právnych predpisov nielen na rozpočet a podnikateľské prostredie, ale aj na to, či zužujú alebo naopak zvyšujú priestor pre korupciu a či motivujú k dobrovoľnému dodržiavaniu zákonov alebo naopak k ich obchádzaniu.

Efektívna, profesionálna verejná správa, ktorá rozhoduje na základe objektívnych a nie subjektívnych kritérií. Čo najväčšia transparentnosť rozhodovacích procesov verejnej správy, čím sa vytvorí tlak na kvalitu rozhodovania a zúži priestor pre korupciu.

Efektívna polícia a prokuratúra, aby riziko páchateľov trestných činov, že trestné činy budú odhalené a vyšetrené bolo vysoké, čím sa naplní nielen spravodlivosť,  ale aj preventívny účinok represie. Nevyhnutná transparentnosť rozhodovania, aby naozaj platilo padni komu padni.

Zrýchlenie súdnych konaní posilnením personálnej kapacity súdov, zjednodušením procesov, elektronizáciou justície vrátane doručovania súdnych písomností a rozhodnutí, odstránením priestoru pre obštrukcie zo strany účastníkov súdnych konaní a ich zástupcov. Zúženie priestoru pre korupciu na súdoch a vytvorenie prostredia dôvery v nestranné rozhodovanie súdov čo najväčšou transparentnosťou procesov v justícii, náhodným prideľovaním súdnych prípadov, nahrávaním súdnych pojednávaní.

Všetko toto vieme postupne urobiť a určite tým zlepšíme vymožiteľnosť práva. Potrebujeme na to zopár kompetentných ľudí, ktorí to vedia, majú politickú silu to presadiť a dokážu motivovať svoje okolie, svojich spolupracovníkov v prospech veci.  Chce to aj trocha peňazí, ale nie až tak veľa, aby peniaze boli prekážkou.

Vyzerá to jednoducho? Nie je to až tak jednoduché, ale všetko z toho je realizovateľné. Navyše  nie sme na začiatku, pretože mnohé sa už aj realizovať začalo a nielen v poslednom roku ale aj v rokoch 1999 až 2006. Aj Ivan Miklos hovoril vo svojej prednáške o úspešnom vývoji Slovenska v týchto rokoch. Tento úspešný vývoj ale nespájame so súdnictvom

Prečo rovná daň zafungovala a zmeny zákonov, ktoré konečne dali garancie nezávislosti justície spolu s počítačmi pre justíciu nezafungovali?

Súkromný sektor reaguje promptne na pozitívne, ale aj negatívne zmeny prostredia, vrátane legislatívneho. Verejný sektor pomalšie. Ale to nie je úplná odpoveď. Sú zmeny, ktoré vyžadujú nielen zmeny zákonov, nielen zmeny procesov, ale aj zmenu myslenia. Uzatvorené systémy, akým sú justícia ale aj celá právnická komunita, ale platí to aj pre lekárske prostredie a do istej miery aj pre učiteľské prostredie na skutočnú zmeny vyžadujú, aby ľudia, ktorí tieto systémy tvoria sa so zmenami aj stotožnili. Pritom je im prirodzené sa zmenám brániť, pretože zmena je skok z istoty do neistoty aj keď zo zlej istoty.

Žijeme v priestore, kde demokratický vývoj bol prerušený dvoma totalitami, ktoré potláčali slobodu, nezávislosť, sebadôveru individualít. Mnohí za tie roky odišli a sa nevrátili. Mnohí z tých čo mali dostatok sebadôvery začiatkom deväťdesiatych rokov odišli do lukratívnejších povolaní. Dvadsaťdvarokov je málo na to, aby stihla vyrásť a obsadiť rozhodujúce pozície v justícii (ale platí to napr. aj pre školstvo) nová slobodná, nezávislá a sebavedomá generácia. Dnes možno začínajú vyrastať, majú záujem aj o verejnú službu, ktorou justícia je. Prostredie sa bráni. Otvorené a transparentné výberové konania a celkovo väčšia otvorenosť justície im pomáha dostať sa dnu. A môže pomôcť oslobodiť sa aj tým, ktorí sú dnes súčasťou systému.

Dodnes, keď mám reklamovať tovar, tak váham, či mi to stojí za to, či sa mi chce hádať s nepríjemnou predavačkou. Môj syn nezaváha, ponovembrová generácia vie, že má právo a domáha sa ho.

Verím, že zásadne zlepšíme vymožiteľnosť práva (a nielen ju), keď spravíme reformy a zapojí sa do nich nová generácia slobodných, nezávislých a sebavedomých ľudí. Zvnútra aj zvonku systému.

Nielen pre justíciu dneška na Slovensku platí Havlovo "Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otvírá dveře zlu."

Diskusia

Počet príspevkov v diskusii je 2. Zobraziť celú diskusiu.

Lenka Bodnárová

Ďakujem za prednášku, súhlasím, že uvedené zmeny sú nutné. Zároveň si však myslím, že činnosť súdov by sa nemala navyšovať čo do kvantity, ale čo do kvality. Rozhodovanie totožných sporov a právnych vecí ako na bežiacom páce, to musí byť pre sudcu veľmi demotivačné a samozrejme to musí mať na kvalitu rozhodovania vplyv. Myslím, že by bolo vhodné urobiť také kroky, aby sudcovia rozhodovali najmä tie právne veci, ktoré do právneho systému aj niečo nové prinášajú, nielen sucho konštatujú to, čo je zo samotnej právnej úpravy dopredu zrejmé, jasné. Je potrebné, aby sudcovia mohli svoj potenciál, svoje vzdelanie, svoje skúsenosti naplno využiť, svojimi rozhodnutiami niečo tvorivé do právnej sféry priniesť.

04.02.2012 | 14:46:22
Roman Zvrškovec

S týmto názorom sa plne stotožňujem a zároveň dúfam, že asa podarí naplňovať postupne všetky jeho body. Len je škoda, že po voľbách v marci sa to na určitý čas spomalí. Minimálne 4 roky. :-( Aj to ale bude veľa.

03.01.2012 | 14:41:27