>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

6. prednáška:Cash-flow definuje správanie. Dnes o platbe za výkon, ukončených hospitalizáciách a DRG. (Peter Pažitný a Angelika Szalayová)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 28. 3. 2013

Test môžete urobiť, len ak ste zaregistrovaný(á) a prihlásený(á):

Prihlásenie študenta