>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Interpelácia k Správe o priebehu privatizácie SPP

Piatok, 8. 2. 2008

Otázky týkajúce sa Správy o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., ktorú schválila vláda SR dňa 9. 1. 2007. Interpelácia reaguje na sporné body tejto správy, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR i s viacerými platnými zákonmi.

Lúpež storočia či klamár tisícročia?

Pondelok, 4. 2. 2008

Róbert Fico nazval privatizáciu Slovenského plynárenského priemyslu lúpežou storočia. Do NR SR vláda doručila správu o privatizácii SPP, ktorá je takým ekonomickým a právnym paškvilom, že už v návrhu uznesenia Národnej rady je evidentné viacnásobné porušenie Ústavy SR a zároveň nepochopenie ustanovení Obchodného zákonníka...

Rozprava k Správe vlády o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Streda, 30. 1. 2008

Vystúpenie k Správe vlády o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, akciová spoločnosť.

Návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi

Pondelok, 28. 1. 2008

Z rozpravy k návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Robertovi  Ficovi.

Fico sa nebojí, my by sme sa mali

Pondelok, 21. 1. 2008

Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní je ďalším z radu dôkazov o odbornej nespôsobilosti a ideologickej obmedzenosti Róberta Fica. Spôsob, akým reagoval na začatie arbitrážneho konania predarbitrážnou výzvou, je zase dôkazom jeho osobnostnej anomálie...

Signály slečny Silvie

Pondelok, 7. 1. 2008

Premiérova hovorkyňa Silvia G. pred Vianocami v mene svojho šéfa oznámila, že vláda svoj sľub odškodniť klientov nebankových subjektov splní, ale urobí tak až v roku 2010, pretože skôr to nie je možné kvôli plneniu kritérií na prijatie eura...

Závan starých časov

Pondelok, 10. 12. 2007

Tak máme nový rozpočet, podľa ministra financií doteraz najlepší. Nemyslím si to, pretože sú v ňom zle určené priority, namiesto investovania do vzdelania a budúcnosti sa ide investovať do štátnej správy a dotácií poľnohospodárom a rozpočet nebuduje ani toľko vládou omieľaný sociálny štát.

Problém narastajúceho dlhu zdravotníckych zariadení

Piatok, 7. 12. 2007

Otázky na predsedu vlády SR týkajúce sa problému narastajúceho dlhu zdravotníckych zariadení a Správy o výsledkoch preverovania činnosti spoločnosti Veriteľ a.s..

Interpelácia k výrokom podpredsedu vlády SR v médiách

Piatok, 7. 12. 2007

Otázky reagujúce na výroky podpredsedu vlády Dušana Čaploviča vo vysielaní televízie JOJ dňa 2. 12. 2007.

Vystúpenie k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008

Streda, 28. 11. 2007

Stanovisko k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2008.