>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Ako pudlík stiahol chvost

Pondelok, 19. 3. 2007

Slovenský premiér sa rád predvádza ako neohrozený muž, ktorý nepodľahne tlaku ani zo strany najsilnejších krajín. Povedané jeho slovami, nebude ničím pudlíkom. Na rokovaní Európskej rady v Bruseli minulý týždeň však neohrozený premiér takrečeno stiahol chvost...

Z rozpravy k návrhu zákona o regulácii sieťových odvetví: Druhé čítanie

Streda, 7. 2. 2007

Druhé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obrana druhého piliera: Rozprava k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Štvrtok, 1. 2. 2007

Vystúpenie o dôležitosti ochrany 2. piliera dôchodkového systému v rámci rozpravy k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Z rozpravy k návrhu zákona o regulácii sieťových odvetví

Streda, 13. 12. 2006

Tento návrh zákona obsahuje zrejmú a jasnú snahu vlády Roberta Fica obmedziť nezávislosť Úradu na reguláciu sieťových odvetví.

Vystúpenie k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007

Streda, 6. 12. 2006

Stanovisko k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 a k návrhu rozpočtov verejnej správy na roky 2007 až 2009.

Rokovanie o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Streda, 6. 9. 2006

Z rozpravy k návrhu poslanca NR SR Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rokovanie o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky

Streda, 2. 8. 2006

 

Rokovanie o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery.