>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Cyklisti, normu si nekupujte!

Pondelok, 23. 7. 2007

Koalícia schválila a prezident podpísal novelu zákona o lesoch, ktorá obmedzuje pohyb ľudí na bicykli a koni po lese. Zákon považuje za priestupok, pokutovateľný sumou do 5 000 Sk, ak sa niekto pohybuje na koni alebo bicykli mimo lesných ciest, alebo vyznačených trás.

Keďže pre kone a bicykle v lesoch vyznačené trasy takmer neexistujú, ostávajú lesné cesty, ktoré zákon definuje podľa slovenskej technickej normy STN 736 108. Ukázalo sa, že táto norma dokonca ani nie je verejne dostupná a ak si ju chcete prečítať, zaplatíte 444 Sk, ak aj vytlačiť, tak 580 Sk. 
Ľudia sú rozhorčení, teda aspoň tí slobodomyseľní a jazdiaci alebo túžiaci jazdiť po lese, minister Jureňa tvrdí, že "toto je bublina, kto príde do lesa, správa sa slušne a jazdí po ceste, nebude mať žiadny problém". 

Problém tu však zjavne je. Ak si normu preštudujete (po zakúpení), dozviete sa, že naša lesná cestná sieť spadá pod tzv. účelové komunikácie, že sa skladá z primárnej a sekundárnej siete (spolu tvoria trvalú sieť) a z terciárnej, dočasnej siete (napr. dočasné približovacie cesty). Zistíte tiež, že lesné cesty trvalej siete sa delia do troch tried a majú svoje špeciálne označenia, napr. 1L5,0/40, 2L4,0/30 alebo 3L4,5/15. 

Predpokladajme, že ste ochotný investovať vyššiu sumu, normu si preštudujete, vytlačíte a vydáte sa do lesa. Veľmi rýchlo zistíte, že napriek tomu, že normu máte v ruke, neviete, či zákon porušujete alebo nie. Lesné cesty sú totiž označené v norme, ale nie v lese. Každý, kto aspoň sporadicky zájde do lesa, vie, že lesné cesty označené podľa normy, ale ani nijako inak, nie sú. 
Normu si nekupujte, bude vám nanič. Ak ju dáte prečítať koňovi, na chrbte ktorého budete sedieť, výsledok bude ten istý, ako keď si ju prečítate sám.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!