>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Globálny hazard

Pondelok, 8. 11. 2010

Bernankeho Fed natlačí do americkej ekonomiky počas najbližších mesiacov ďalších 600 miliárd dolárov s cieľom stimulovať ekonomický rast a zvyšovanie zamestnanosti. Obávam sa, že táto správa znamená najmä to, že nielen v americkej, ale aj v globálnej ekonomike je zarobené na obrovský problém. Doslova globálny.

Médiá spomínajú v tejto súvislosti najmä pokles kurzu dolára a zvýšenie rizika menových vojen medzi Amerikou, Čínou, Japonskom, Európou, Brazíliou atď. Ja sa však obávam, že problém je omnoho fundamentálnejší a súvisí s tým, že ďalšia expanzívna monetárna politika je z princípu zlá. Práve pumpovanie obrovského objemu lacných peňazí do ekonomiky po roku 2000 bolo hlavnou príčinou nafúknutia realitnej bubliny a následnej globálnej finančnej krízy. Fed za roky 2000 - 2008 napumpoval do ekonomiky taký istý objem peňazí ako predtým za celé obdobie od svojho vzniku, teda od roku 1913 do roku 2000. To bola hlavná, aj keď, samozrejme, nie jediná príčina svetovej finančnej krízy, ktorá naplno prepukla na jeseň 2008.

Som presvedčený, že všetko, čo sa stalo za posledné roky vo svetovej ekonomike, ale aj to, čo sa deje v Japonsku už dvadsať rokov, dáva za pravdu ekonómom rakúskej školy, ktorí tvrdia, že hlavným dôvodom finančných a hospodárskych kríz je politika centrálnych bánk, ktoré manipulujú s cenou a množstvom peňazí v ekonomike.

Cena peňazí je totiž tou najdôležitejšou cenou v ekonomike a kým väčšina cien je určovaných trhom (teda dopytom a ponukou), táto, najdôležitejšia cena, je určovaná štátnou inštitúciou. Administratívne určovaná cena peňazí (väčšinou umelo znižovaná) potom vysiela nesprávne signály subjektom na trhu, ktoré prijímajú nesprávne investičné rozhodnutia, čo v konečnom dôsledku vedie k narastaniu nerovnováhy, nafukovaniu rôznych bublín a nakoniec k finančným a hospodárskym krízam.

Vlády následne v snahe zmierniť dôsledky krízy prijímajú rôzne záchranné balíky a znovu pumpujú ďalšie lacné peniaze do ekonomiky, čím krízu predlžujú a bránia trhom, aby sa vyčistili, bránia znovunastoleniu ekonomickej rovnováhy. Presne to sa dnes deje v USA, ale aj v iných vyspelých ekonomikách. Krátkodobo sa môže zdať takáto politika oprávnená a úspešná, obávam sa však, že náklady budú enormné.

Mises a Hayek na to upozorňovali už dávno, pred mnohými desaťročiami, napriek tomu sa to deje znovu a znovu. Jediná istota je, že účet príde.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!