>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Montážna dielňa

Pondelok, 30. 5. 2011

Slovensko je úspešnou montážnou dielňou Európy. Opäť máme a v najbližších rokoch budeme mať jeden z najvyšších ekonomických rastov v EÚ, a to najmä vďaka tomu, že zmontujeme veľa áut, televízorov, počítačov, chladničiek a podobných výrobkov. V takejto masovej priemyselnej veľkovýrobe sme pomerne vysoko konkurencieschopní. Vieme vyrábať tieto výrobky vo vysokej kvalite aj pri pomerne nízkych nákladoch. Nízke náklady sú dané najmä výrazne nižšími mzdami oproti bohatým západným krajinám, ale napríklad aj nižšími daňami. Problém je však v tom, že takýto vývoj je dlhodobo neudržateľný. Ekonomika rastie, s ňou rastú a budú rásť aj mzdy, a to je dobré, to chceme. Avšak čím rýchlejšie budú rásť mzdy, tým rýchlejšie budeme strácať konkurencieschopnosť v tejto masovej priemyselnej veľkovýrobe. Inými slovami, kvalitné autá, počítače, televízory, chladničky vedia, a ak nevedia, tak čoskoro budú vedieť zmontovať aj v Rumunsku, Bulharsku, na Ukrajine, v Indii, či Číne. Globálna konkurencia je neúprosná a je jasné, že spoliehať sa len na dnešné zdroje ekonomického rastu by sa nám škaredo vypomstilo.

Jedinou šancou je kvalitatívna reštrukturalizácia ekonomiky založená na vyššej pridanej hodnote, na sofistikovanejšej výrobe, ale aj službách. Inak povedané, mali by sme vytvárať predpoklady na to, aby sme v oveľa väčšej miere predávali prácu slovenských mozgov, ako prácu slovenských rúk.

Áno, mám na mysli potrebu zvýšenia kvality vzdelania, vedy* výskumu, inovácií. Teda budovanie toho, čomu sa hovorí vzdelanostná spoločnosť.

Netreba pritom zabúdať, že na úspešnú reštrukturalizáciu budú popri rozvoji vzdelanostnej spoločnosti potrebné aj ďalšie predpoklady. Najdôležitejšie sú podľa mňa tieto: zdravé a udržateľné verejné financie, zlepšujúce sa podnikateľské prostredie (najmä zmeny vo vymožiteľnosti práva, korupcii a byrokracii) a výrazné zvýšenie efektívnosti verejnej správy. Dôležitosť týchto predpokladov je znásobená tým, že zlyhanie v ktorejkoľvek z nich znamená nemožnosť naplnenia celkového cieľa. A keďže úspešná reštrukturalizácia slovenskej ekonomiky je nevyhnutným predpokladom rastu konkurencieschopnosti, a ten je zase podmienkou rastu zamestnanosti, životnej úrovne a kvality života, tak je jasné, že to, o čom tu hovoríme, sa bytostne dotýka všetkých občanov Slovenska.

V tomto zmysle je veľmi dôležité, aby sme boli schopní naplniť ciele programu dnešnej vlády, pretože sa sústreďujú najmä na uvedené úlohy a priority. A zároveň asi veľmi neprekvapí, že práve vo uvedených oblastiach sa pozícia Slovenska v rokoch 2006 - 2010 zhoršila, stratili sme nielen veľa peňazí, ale aj drahocenný čas. Preto by sme ním už teraz celkom určite nemali plytvať a mali by sme sa vrhnúť do potrebných zmien a reforiem. Akékoľvek váhanie považujem v tomto zmysle za trestuhodné.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!