>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Neschopní a bezradní zbabelci

Pondelok, 15. 7. 2013

Opozíciou navrhnutá mimoriadna schôdza o verejnom dlhu sa nekonala, vládna väčšina ju odmietla. Keďže verejný dlh za minulý rok dosiahol historicky najvyššiu hodnotu 52,1 percenta HDP, minister financií musel parlamentu podľa ústavného zákona predložiť zdôvodnenie jeho výšky a návrh opatrení na zníženie. Formálne záväzok splnil. Problém je v tom, že opatrenia na zníženie sú nielen vágne a nekonkrétne, ale nedávajú žiadnu nádej na zlepšenie. Svedčia o bezradnosti a neschopnosti vlády situáciu riešiť. Bezradnosť a neschopnosť boli zjavné aj z reakcií ministra financií Kažimíra na diskusiu vo finančnom výbore.

Pozrime sa, aké opatrenia list ministra financií ponúka a aká je realita. 
Opatrenie – zmena fungovania verejnej správy z vertikálneho na horizontálny integrovaný model, zlučovanie a zefektívňovanie prierezových činností. 
Realita – vláda nepredpokladá zníženie počtu zamestnancov verejnej správy. K čomu však dochádza už teraz a týmto modelom sa ešte posilní, je centralizácia verejnej správy, presun vplyvu a kompetencií od samosprávy k štátnej správe (napr. presun stavebného a územného konania). 
Opatrenie – centralizované verejné obstarávanie.

Realita –  počas prvej Ficovej vlády už k realizácii tohto zámeru čiastočne prišlo presunom z rezortov na ministerstvo financií. Výsledkom nebola úspora nákladov, ale, naopak, vyššie ceny.

Opatrenie – organizačné a procesné zmeny vo Finančnej správe pri výbere daní a odvodov. 
Realita – za prvé štyri mesiace tohto roka sa na najdôležitejších daniach vybralo menej ako za to isté obdobie v roku 2012, ktoré bolo poznačené chaosom na daňovej správe súvisiacim so zavádzaním nového informačného systému. 
Opatrenia v oblasti zdravotníctva...

Realita – zrušenie transformácie nemocníc, snaha o monopolizáciu verejného zdravotného poistenia s enormnými priamymi jednorazovými nákladmi a negatívnym vplyvom na efektívnosť zdravotníctva v budúcnosti. 
Opatrenie – zmeny v systéme sociálnych dávok.

Realita – ministerstvo práce zmeny ohlási (rodičovské dávky pracujúcich mamičiek), sociálne, či skôr prezidentsky cítiaci premiér Fico zámer zruší. 
Je to smutné, ale je to tak. Máme bezradnú a neschopnú vládu, ktorá nielenže nevie rastúcu zadlženosť riešiť, ale bojí sa ešte aj diskutovať o tejto téme.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!