>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

neu(VERITEĽ)ná potemkiniáda

Pondelok, 21. 7. 2008

Je naozaj zaujímavé, ako efektívne dokáže Róbert Fico vyrábať a udržiavať pri živote umelé, vymyslené kauzy a aj s ich pomocou zakrývať realitu a udržiavať, ba dokonca zvyšovať si popularitu. Popri asi najväčších evergreenoch, SPP a energetickej privatizačnej vlastizrade, je krásnym príkladom aj tzv. kauza Veriteľ.

Kým pri SPP a energetike asistuje predsedovi vlády nie veľmi rešpektované ministerstvo hospodárstva na čele s nie veľmi sofistikovaným ministrom Jahnátkom, u ministerstva financií je to predsa len inak. Toto ministerstvo si doteraz ako-tak dokázalo udržať imidž odbornosti a serióznosti. Žiaľ, kauza Veriteľ ukazuje, že to bolo len zdanie. Už niektoré iné skutočnosti naznačovali, že Počiatkove ministerstvo stráca tú pozíciu, ktorú v minulosti malo. Strata európskeho certifikátu kvality riadenia EFQM a slabosť ministra a ministerstva pri zabraňovaní nezmyselným a chybným rozhodnutiam dávali tušiť, že s ministerstvom to ide dole vodou. Veriteľ odhalil realitu v plnej nahote.

Je zarážajúce, že ministerstvo bolo schopné vyprodukovať taký politicky účelový, vecne nepravdivý a odborne nespôsobilý materiál. Všetky argumenty sú a budú vyčerpávajúcim spôsobom zdokumentované na stránke www.veritel.sk. Na tomto mieste len jedna ukážka. Správa o Veriteľovi vo svojich záveroch tvrdí, že "nepodarilo sa staré dlhy zdravotníckych zariadení prostredníctvom a. s. Veriteľ definitívne vyrovnať, a naopak, dlhy ... naďalej stúpajú.“ Aká je realita? Aj vďaka Veriteľovi sa podarilo znížiť zadlženosť v zdravotníctve o vyše 30 mld. Sk, pričom pri nástupe Ficovej vlády, v polovici roka 2006, bol dlh 5,5 mld. Sk. Do konca roka 2006 stúpol na 6,8 mld. Sk (o 23,6 %) a dokonca roka 2007 na 8,1 mld. Sk (o 19 %). Správa o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva, ktorú vláda prerokovala koncom mája tohto roka, pritom uvádza zaujímavú štruktúru nárastu tohto dlhu v roku 2007. Dlh zariadení v pôsobnosti MZ stúpol o 32 %, kým všetky ostatné zariadenia dlh znižovali (a. s. o 57 %, zdravotné poisťovne o 26 % a neziskovky plus zariadenia delimitované na samosprávy o 5 %). Takže dlh síce rastie, ale nie kvôli Veriteľovi (ktorý už neexistuje).

P. S. Vláda predsa len jedno konkrétne opatrenie urobila. Správa, ktorá obsahuje takéto nelichotivé čísla, sa už nebude predkladať dvakrát ročne, ako doteraz, ale len raz. Naozaj neuVERITEĽná potemkiniáda.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!