>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Rozkážeme vetru, dažďu

Pondelok, 7. 7. 2008

Aj minulý týždeň bol na Slovensku vďaka vláde pestrý a zaujímavý. Aj keď text uznesenia je kostrbatejší a zložitejší, vláda v podstate uložila ministrovi hospodárstva určovať ceny plynu a elektriny pre domácnosti od roku 2009 až do vyrovnania ekonomického ukazovateľa "podiel výdavkov na energie na celkových výdavkoch domácností“ s priemerom členských štátov EÚ. Teda reguláciou cien k svetlým zajtrajškom.

Nezmyselnosť a škodlivosť cenových regulácií bola a je chronicky známa, takže sa jej nechcem venovať. Len dodám, že dodnes sme oproti vyspelým krajinám chudobnejší aj "vďaka“ štyridsaťročnej totálnej cenovej regulácii. 

Čo ma na uznesení vlády zaujalo, je doba, dokedy sa má uplatňovať - až do vyrovnania ekonomického ukazovateľa "podiel výdavkov na energie na celkových výdavkoch domácností“ s priemerom EÚ. 

Podiel výdavkov na energie, ale aj na potraviny, je u nás naozaj vyšší ako v starých členských krajinách, a teda aj ako v priemere EÚ. Problém je však v tom, že je to tak vo všetkých bývalých komunistických ekonomikách a že je to nevyhnutný dôsledok a dedičstvo komunizmu. Ešte v roku 1948 malo Československo vyšší HDP na obyvateľa ako Rakúsko, dnes sú Česi na 75% Rakúska, my sme na tom ešte horšie. Chudobnejší vždy dávajú väčší podiel svojich výdavkov na potraviny a energie - aj krajiny, aj domácnosti. Takže jediná cesta, ako z toho von, je nebyť chudobnejší. Na to treba dosahovať vysoké a udržateľné tempá ekonomického rastu a na základe toho mať rast miezd a zamestnanosti, čo prinesie relatívny pokles výdavkov na nevyhnutné veci, ako sú potraviny a energie. Jedným najdôležitejším predpokladov dosiahnutia tohto cieľa je zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré sa podľa všetkých analýz za posledné dva roky zhoršuje. Minulotýždňový nápad s určovaním cien energií posunul pritom latku zhoršovania podnikateľského prostredia do nevídaných, takrečeno severokórejských, výšin. 

To sú paradoxy - vláda Róberta Fica ide bojovať proti dedičstvu komunizmu komunistickými prostriedkami.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!