>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Ručením vkladov k svetlým zajtrajškom

Pondelok, 13. 10. 2008

Etatisti, kolektivisti, socialisti a komunisti celého sveta hrdo zdvíhajú hlavy a ohlasujú koniec kapitalizmu, alebo prinajmenšom koniec neoliberálnej doktríny voľného trhu. Za finančnú krízu vraj môže trh, a teda nielen na zvládnutie krízy, ale aj pre budúcnosť bude vraj svet potrebovať menej neviditeľnej ruky trhu a viac viditeľnej ruky štátu.

Ekonómovia vedia, že aj keď kríza vznikla ako dôsledok zlyhania jedného významného segmentu trhu (hypotekárny a finančný trh v USA), v skutočnosti nebola spôsobená trhom, ale štátnymi zásahmi (vládnou podporou hypoték pre nízkopríjmové skupiny ľudí), nedostatočne prepojenou a komplexnou reguláciou nad finančným trhom (teda zase štátom), ale aj významným podcenením rizika zo strany subjektov finančného trhu. Globalizácia znamená aj väčšie prepojenie trhov, a teda aj omnoho ľahší a rýchlejší prenos problémov a ich dôsledkov. Zároveň však znamená aj väčšiu šancu na ich zvládnutie. Avšak len vtedy, keď vlády budú postupovať rozumne a koordinovane. To, čo predviedlo Írsko, po ňom Nemecko a Rakúsko a následne všetky ostatné európske krajiny v oblasti neobmedzeného ručenia za vklady v bankách, je však pravý opak rozumného a koordinovaného postupu.

Ak by sme mali nájsť jeden ekonomický termín, ktorým sa dajú najvýstižnejšie opísať príčiny vzniku terajšej krízy, tak je to morálny hazard. A neobmedzené ručenie vkladov v bankách je morálny hazard ako vyšitý. Kríza vznikla aj preto, že banky, ale aj ich klienti nedostatočne zohľadňovali riziko z operácií, do ktorých vstupovali. A teraz milé európske vlády urobili to, že celé toto riziko do budúcnosti preniesli na daňových poplatníkov. Je to teda veľmi podobné, ako keď niekto lieči hlavybôľ po prehýrenej noci ďalším alkoholom. Ale nie poldecom, ale pollitrom. Dočasne sa uľaví, ale nakoniec hlava bolí ešte viac.

Chyby, bubliny a krízy sú a budú súčasťou fungovania trhu a aj svetovej ekonomiky. Snažiť sa riešiť tieto problémy nesystémovými zásahmi do fungovania trhu však veci nepomôže, naopak. Pretože, povedané slovami Leszeka Balcerowicza, kapitalizmus chyby koriguje, kým socializmus ich kumuluje.

 

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!