>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Sme v pasci

Pondelok, 28. 1. 2013

Vo svete sa zostavuje veľa rebríčkov konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia, ekonomickej slobody a podobne. Asi najkomplexnejší z nich je index globálnej konkurencieschopnosti zostavovaný Svetovým ekonomickým fórom (WEF GCI). Práve pri čítaní jeho výsledkov som si uvedomil, v akej pasci sme sa ocitli. Historicky najlepšie umiestnenie, 37. miesto, sme dosiahli v rebríčku 2006/2007. Odvtedy klesáme, v najnovšom rebríčku 2012/2013 sme na 71. mieste. Pritom práve v ňom sme sa prvýkrát v histórii dostali medzi 35 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Podarilo sa nám to ako tretej postkomunistickej krajine, po Slovinsku a Česku. To vyvoláva minimálne dve otázky. 1. Ako je to možné? 2. Je to dôvod na oslavu?

WEF GCI rozdeľuje krajiny do piatich skupín z hľadiska stupňa ekonomického rozvoja. Prvá skupina sú ekonomiky ťahané výrobnými faktormi (factor driven), tretia ekonomiky ťahané zvyšovaním efektívnosti využitia výrobných faktorov (efficiency driven) a piata skupina sú ekonomiky ťahané inováciami (innovation driven). Druhá a štvrtá skupina sú prechodné skupiny. Jediným kritériom začlenenia krajiny do týchto skupín je výška HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (po očistení o krajiny, ktoré majú vysoký HDP len vďaka vývozu surovín, najmä ropy).
Takže do najvyššej skupiny, medzi 35 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta ťahaných inováciami, sme sa dostali vďaka rýchlemu rastu našej ekonomiky. Od roku 2000 až doteraz sme najrýchlejšie rastúcou ekonomikou spomedzi všetkých krajín EÚ27. Najmä vďaka reformám spred desiatich rokov. To je však minulosť, budúcnosť je daná našou terajšou a budúcou konkurencieschopnosťou. A tu sa dobré správy končia, aktuálne sme až na 71. mieste. Z najvyspelejšieho 35-členného klubu je na tom horšie už len Grécko, ktoré je na 96. mieste.
V pasci sme najmä preto, že sme sa už ocitli medzi krajinami, ktorých ďalší rast je do značnej miery podmienený úspešným rozvojom a implementáciou inovácií. A v tejto konkrétnej oblasti sa spomedzi 144 hodnotených krajín nachádzame až na 89. mieste. Ešte horšie je naše umiestnenie v kvalite inštitúcií (verejná správa, vymožiteľnosť práva a pod.) kde sme až na 104. mieste.

Takže oslavovať nie je čo. Sme v pasci, lebo reformy po roku 2006 nepokračovali, skôr erodovali, a teraz sa už otvorene rušia. Sme v pasci, pretože dobré časy a peniaze sa nevyužili na investovanie do budúcnosti, ale prehajdákali sa. Sme v pasci, pretože voľby sa skončili víťazstvom istôt, a nie potrebných zmien.

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!