>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Tenis verzus futbal

Pondelok, 3. 8. 2009

Rozdielov je, samozrejme, veľa. Každému je jasné, že futbal je takrečeno väčší - väčšia lopta, väčšie ihrisko, viac hráčov, väčšia rozšírenosť a popularita na zemeguli. Zároveň však platí jeden a ten istý základný princíp, ktorý je dokonca kľúčový nielen v športe, ale aj v ekonómii - princíp súťaže. Férová súťaž na základe jasných pravidiel je nevyhnutným predpokladom pokroku a úspechu tak v športe, ako aj v hospodárstve.

Je evidentné, že pri výstavbe športovej infraštruktúry, najmä tej tzv. národnej, je potrebné skĺbiť ekonomické, športové a iné aspekty, je tiež jasné, že ide o investície, ktoré majú aj významné nekomerčné funkcie, a teda účasť verejného sektora je opodstatnená. Presnejšie, spoluúčasť, ktorej efektívnosť sa dá zabezpečiť cez PPP projekty. Ale také PPP projekty, ktoré sú založené na reálnej súťaži.

Počas Dzurindovej vlády sa s účasťou štátu postavilo Národné tenisové centrum. Štát prispel 330 mil. Sk, mesto 40 mil. Sk a Slovenský tenisový zväz si zobral úver vo výške 260 mil. Sk a investoval vlastných asi 15 mil. Sk. Celkovo teda projekt stál 645 mil. Sk (21,4 mil. eur), z čoho polovicu zatiahol štát, pričom zväz si zobral úver bez akejkoľvek účasti štátu a nesie plnú zodpovednosť za jeho splácanie a za financovanie prevádzky NTC. V architektonickej verejnej súťaži sa vyberalo z piatich návrhov a dodávateľ stavby sa vyberal vo verejnom obstarávaní zo siedmich záujemcov.

Podobným spôsobom sme chceli postupovať pri Národnom futbalovom štadióne. V júni 2006 sme prijali Uznesenie vlády č. 588, podľa ktorého sa malo postupovať formou súťažného PPP projektu s účasťou štátu. Ficova vláda toto uznesenie zrušila, tri roky v tejto veci neurobila nič, až v júli 2009 schválila, že na projekt vyčleňuje 70 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Bez súťaže, bez akýchkoľvek pravidiel, bez finančnej participácie futbalového zväzu, bez záruk na krytie prevádzkových nákladov zo strany prevádzkovateľa štadióna. Jasné teda nie je takmer nič, okrem toho, že to bude projekt predražený a pre štát nevýhodný. Pri absencii súťaže a pomeroch, ktoré na Slovensku za Ficovej vlády panujú, to ani inak nemôže byť. Neprekvapuje potom, že podobný štadión (Eden) v Prahe, na ktorom hrá aj česká reprezentácia, postavili za 40 mil. eur, vo Walese (Liberty stadium) za 31 mil. eur a v Košiciach majú pripravený projekt na podobný štadión za 28 mil. eur.

Áno, áno, súťaž dokáže divy. Ktovie, či rôzna miera výskytu férovej súťaže nestojí aj v pozadí rozdielov v medzinárodnej úspešnosti nášho tenisu a futbalu.

 Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!