>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Zúfalá nemohúcnosť

Pondelok, 20. 5. 2013

Ficova vláda predvádza v oblasti hospodárskej politiky zúfalú nemohúcnosť. Najnovšie dôkazy ponúka minulý týždeň v parlamente prerokovaný vládny materiál Program stability.

Je to dokument, ktorý vláda povinne raz ročne predkladá do Bruselu v predpísanej štruktúre. Ide o veľmi vecný a obsažný materiál, ktorý na základe konkrétnych čísel opisuje, ako chce vláda dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Pripravuje ho ministerstvo financií a jeho analytická úroveň je veľmi vysoká. Čísla musia byť objektívne, inak by to v Bruseli reklamovali. Celkové závery sú pozitívne. Napriek tomu, pri pozornejšej analýze textu a čísel zistíte, že tento materiál odhaľuje zúfalú nemohúcnosť vlády robiť zodpovednú hospodársku politiku a naplniť deklarovanú prioritu dlhodobo udržateľných verejných financií a ekonomického rastu.

Zásadný problém je v tom, ako vláda znižuje deficit. V dokumente sa správne uvádza, že pre dlhodobú udržateľnosť rastu a verejných financií je lepšia výdavková ako príjmová konsolidácia a že ak sa má konsolidovať cez zvyšovanie daní, tak lepšie je zvyšovať spotrebné a majetkové dane ako dane zo zisku z a miezd.

Na inom mieste sú vymenované a kvantifikované opatrenia, ktorými Ficova vláda konsoliduje verejné financie v roku 2013. Keď si urobíte analýzu týchto opatrení, musíte dôjsť k záveru, že Ficova vláda to robí presne naopak. Celkovo majú priniesť konsolidačné opatrenia 2,47 miliardy eur. Cez zvýšenie daní zo zisku a z miezd sa zabezpečuje 38 percent konsolidácie (majetkové a spotrebné dane 0 percent), cez zdecimovanie druhého piliera 30, cez jednorazové príjmy 13 a cez zníženie verejných výdavkov len 19 percent. Znížením verejných výdavkov vláda zabezpečí úspory vo výške 475 miliónov eur. Takmer celú túto sumu však v skutočnosti prinesie úspora na výdavkoch územnej samosprávy, teda obcí, miest a VÚC. Takže vláda Roberta Fica dokáže v roku 2013 sama na sebe ušetriť len 48 miliónov eur, čo tvorí úbohé 2 percentá celkovej ročnej konsolidácie.

Naozaj heroický výkon. Pripomeniem, že pri rádovo väčšej konsolidácii za rok 2011, ktorú sme robili my, bolo viac než 60 percent konsolidácie urobenej znížením výdavkov a väčšina zvýšenia príjmov pochádzala zo zvýšenia nepriamych daní. Presne v duchu odporúčaní Ficovho Programu stability.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!