>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

L´ impôt égal en Slovaquie–ça fonctionne! (2009)

Obal knihy

Mikloš, Ivan: L ´impôt égal en Slovaquie–ça fonctionne! In: Hall, E., Rabushka, A.: La Flat Tax: La révolution fiscale. Liechtenstein: European Center of Austrian Economics Foundation, 2009.

Aj keď sa v dnešnej dobe venuje mnoho pozornosti vzťahom medzi ekonomikou štátu, daňovým systémom a často diskutovaným tzv. „verejným dobrom", súčasný, v praxi zavedený systém, v konečnom dôsledku len veľmi čiastkovo odráža podstatu týchto diskusií. Polemiky tohto charakteru pramenia z otázok o „správnom“ prerozdelení majetku v spoločnosti. Na základe takéhoto zjednodušeného pohľadu sa môže zdať, že progresívne zdanenie by mohlo pomerne dobre vystihovať spomínanú logiku aplikovania tzv. „sociálnej daňovej spravodlivosti“. Autori tejto publikácie, Robert E. Hall a Alvin Rabushka, však poukazujú na praktickú komplikovanosť, absurditu a nelogickosť progresívneho systému zdanenia, ktoré v konečnom dôsledku v praxi popiera logiku tzv. „verejného dobra.“ Jednoduché riešenie podľa nich ponúka „rovná daň“.