>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Riziko korupcie v procese privatizácie (1995)

Obal knihy

Mikloš, Ivan: Riziko korupcie v procese privatizácie. Analýza vývoja privatizácie v Slovenskej republike s dôrazom na príčiny a súvislosti rizika korupcie v tomto procese. Bratislava: Klub Windsor, 1995.

Mikloš, Ivan: Corruption risks in the privatisation process. A study of privatisation developments in the Slovak republic focusing on the causes and implications of corruption risks. Bratislava: Windsor Club, 1995.

Cieľom tejto práce je poukázať na príčiny, súvislosti a dôsledky korupcie v procese privatizácie a tiež formulovať rámcové návrhy opatrení, ktoré by tento jav obmedzili. Práca vychádza najmä
zo skúseností s privatizáciou v Slovenskej republike, avšak väčšina záverov je všeobecne použiteľná v každej postkomunistickej krajine.