>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

3. bonusová prednáška:Rozumieť peniazom a ich hodnote (Matúš Jarečný)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 7. 3. 2013

Vítam Vás  na tretej prednáške, tretieho semestra a tretieho ročníka  UPMS.

V cykle prednášok o finančnej gramotnosti, sme si povedali už o najväčšom probléme ľudstva, a to sú dlhy.  V minulej prednáške sme si priblížili pojem finančná gramotnosť, a povedali sme si, že sa skladá z 5-tich princípov.

1 . princíp, ktorý aj v tejto téme rozoberiem je ROZUMIEŤ peniazom a ich hodnote.

Často krát sa na rôznych vzdelávacích seminároch pýtam ľudí: Čo sú to peniaze?
Väčšina z nich začne slovami: "sú to papieriky, mince, maximálna potreba ľudstva a podobne."

Už nech odpovedia akokoľvek, každý mi potvrdí, že nedostatok peňazí je to kde ich päta tlačí.

Skúsme si peniaze ako také najskôr zadefinovať.
Peniaze sú špecifický tovar, ktorý sa dokáže rozmnožovať len za pomoci pridanej hodnoty ľudskej práce.

Každý človek navštevuje základnú školu s cieľom ju úspešne ukončiť. Drvivá väčšina ľudí sa rozhodne pokračovať v štúdiu na strednej škole. Ich cieľom je absolvovať ju a získať maturitné vysvedčenie.

Po ukončení strednej školy stoja absolventi na križovatke života, kde ich čaká prvé dôležité rozhodnutie. Ísť pracovať alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Čoraz viac mladých ľudí sa rozhodne práve pre vysokú školu.

Nebudem polemizovať o tom či vysoká škola dostatočne vyformuje z týchto mladých ľudí osoby, ktoré budú v budúcnosti uplatniteľné na trhu práce. Dôležité je, že väčšina týchto študentov navštevuje vysokú školu práve preto, aby získali titul mysliac si, že ten im zabezpečí dobré zamestnanie po ukončení školy. Teda faktom je, že každý študent vysokej školy verí, že po jej ukončení sa zamestná. Od  zamestnania očakáva, že bude slušne platovo ohodnotený. Výsledkom toho celého je, že človek sa celý život učí teóriu, aby raz pracoval kvôli peniazom, ktorým vôbec nerozumie. Paradoxom je, že ľudia sa celý život naháňajú za peniazmi a tie im aj napriek tomu utekajú pomedzi prsty, čo je dôsledkom toho, že nerozumejú peniazom a ich hodnote.

Na základe ľudského postoja k peniazom sa vyprofilovali dva základné typy ľudí:

  1. Zamestnanec – pracuje kvôli peniazom a práve preto ich nikdy nebude mať dosť.
  2. Podnikateľ – necháva pracovať peniaze pre seba a preto ich vždy bude mať dostatok. Riadi sa heslom peniaze robia peniaze.

Peniaze sú symbolom pohybu. Život sa v prírode prejavuje neustálym pohybom. Nesmieme sústreďovať peniaze na jednom mieste. Napríklad v ponožke alebo ako to ľudia majú vo zvyku v matraci. Ale život nás naučil, že matrace vedia plávať, keď sú záplavy ba dokonca aj horieť pri požiaroch. Takto sa peniaze znehodnocujú len kvôli tomu, že bez pohybu stratili svoju hodnotu.

Často krát sa na vzdelávacích seminároch pýtam ľudí, čo by si vybrali: Peniaze alebo hodnotu? Odpovede sú rôzne ale dôležité je uvedomiť si, že peniaze sú iba ekvivalentom, protiváhou, nejakým derivátom hodnoty. Takže teraz už vieme, že hodnota je dôležitejšia. Teda vytváranie hodnôt nám prinesie peniaze.

Napríklad: Niekde na svete sa objaví obrovské nálezisko nerastných surovín. Okamžite musí byť pripravené rovnaké množstvo peňazí, ako ekvivalent finančnej hodnoty ložiska nerastných surovín. Každá hodnota musí byť vyvážená peniazmi. Suroviny sa vymenia za peniaze, ktoré ich pomôžu rozmiestniť na trhu. Ak svojou myšlienkou vytvorím nejakú hodnotu, musí sa objaviť množstvo peňazí, ktoré je ekvivalentom mnou vytvorenej hodnoty.

Myslím si, že teraz je na mieste otázka: Kde sa tvorí hodnota? V našej mysli. Každé hodnotné dielo (napr. obraz, pieseň, socha, stavebný projekt) vzniklo najprv v ľudskej mysli.

Z čoho vychádza myseľ? Z úrovne poznania. Ale z čoho pozostáva poznanie? No predsa z vedomostí, informácií, ktoré človek má napríklad v danej oblasti.

Čo je to informácia? Je to obyčajná myšlienka = energia.

Napríklad: Mladý šikovný študent architektúry mal za úlohu urobiť ročníkovú prácu – projekt domu. On ten dom najprv mal v mysli čiže mal nejakú myšlienku, ako ten dom bude vyzerať. Na základe úrovne jeho poznania vedel preniesť túto myšlienku na papier. Tým, že ju dal na papier ju ďalej dotváral na základe svojich vedomostí a vyladil ju do posledného detailu. Vytvoril tak projekt, s ktorým ho poslali na súťaž. Túto súťaž vyhral. Tento projekt bol na toľko úspešný, že mu za neho ponúkli 25 000 €, pokiaľ ho nikomu inému nepredá. Ozvalo sa viac záujemcov, a predal ho tomu čo ponúkol najviac.

Peniaze sú čistá energia – sila, ktorá môže meniť svoju formu. Spomínate si? Už na základnej škole na hodine fyziky sme sa učili, že energia sa nemôže stratiť ale môže iba meniť svoju formu. Peniaze teda vyjadrujú silu hodnoty. Záleží len na nás ako s tou našou energiou vynaložíme. Či sa rozhodnem kopať kanály alebo začnem premýšľať a tvoriť.

Na základe toho poznáme dva prístupy k tvorbe peňazí:

  1. Je to tá najprirodzenejšia činnosť, ktorú tu poznáme odjakživa – vlastné nápady, tvorivá činnosť mysle, vlastné myšlienky a ich realizácia. Volá sa to podnikanie.
  2. Druhá možnosť je síce menej prirodzená ale o to jednoduchšia. Je to podieľanie sa na tvorbe cudzieho nápadu čiže zamestnanie.

Viac o týchto prístupoch zarábania peňazí si povieme v nasledujúcej prednáške.

Aby sme to zhrnuli je potrebné pochopiť že, rozumieť peniazom je lepšie ako ich len vlastniť. Ten kto peniazom rozumie a je finančne gramotný, si vždy dokáže zaobstarať peniaze v potrebnom množstve.

Dokáže ich udržať a rozmnožiť. Ale ten, kto im nerozumie a nadobudol ich napríklad výhrou alebo dedičstvom, vždy o ne nakoniec príde. V tomto je sila finančnej gramotnosti.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna.