>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

7. prednáška:Zdravotný plán (Marian Faktor)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 26. 3. 2015

Pre tých, ktorí sa zdravotníctvu venujú viac, prípadne majú nejaké skúsenosti so zahraničnými zdravotnými systémami: zdravotný plán je ekvivalent k názvom ako integrovaná koordinovaná zdravotná starostlivosť, disease management programy pre chronických pacientov, alebo produkt zdravotného poistenia. Pre dnešné stretnutie budeme používať termín zdravotný plán.

Čo to teda zdravotný plán je?

V predchádzajúcich častiach sme si hovorili o základoch každého zdravotného systému. Povedali sme si ako je na tom Slovensko. Snažili sme sa navrhnúť zlepšenia pre oblasť nároku, pre oblasť financovania, a pre zodpovednosti a kompetencie jednotlivých inštitúcii a subjektov v zdravotnom systéme. Posledná prednáška sa venovala prostrediu – aké ma byť prostredie zdravotného systému, aby bol dobre nastavený, aby tam fungovali správne motivácie?

To je však len prvá polovica príbehu. Pripusťme, že nárok, financovanie aj všetko ostatné je v zdravotnom systéme nastavené dobre. To na Slovensku ešte nemáme, preto opakujem, pripusťme fikciu, že toto máme za sebou a spomínané piliere sú nastavené správne. Čo treba urobiť v druhom kroku? Čo má byť v zdravotnom systéme postavené na základoch tak, aby boli naplnené jeho dlhodobé ciele?

Pripomeňme si tie ciele. Chceme, aby občan či už zdravý alebo chorý mal dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vo svojich dôsledkoch vedie k zlepšeniu zdravotného stavu. Chceme, aby poskytovanie zdravotných služieb bolo nastavené tak, že chráni rozpočet rodín, jednotlivcov ale aj verejných financií pred neodôvodnenými výdavkami. A to tretie chceme rešpektovať slobodu výberu, teda rešpektovanie individuálnych preferencií jednotlivca alebo skupiny obyvateľov. Tak, aby zdravotná starostlivosť a služby boli poskytované s rešpektom a úctou voči pacientovi.

Čo treba postaviť na spomínané základy postaviť, aby boli splnené tieto ciele? Zdravotný plán. 

Platí to, že obsahom každého zdravotného plánu, akési nevyhnutné minimum, čo musí plán obsahovať, je nárok, ktorý definuje zákonodarca. Pod tento nárok, pod tieto zdravotné služby, pod túto úroveň zdravotný plán nemôže ísť. To je jeho prvoradou vlastnosťou.

Druhou vlastnosťou je, že každý zdravotný plán sa môže líšiť cenou. Cenou voči klientovi, podľa toho, čo je jeho obsahom. Líši sa teda v proklientskom servise a asistenčných službách, teda v tom ako sprostredkuje nárok voči pacientovi. Ako to je pre pacienta jednoduché, ako sa k tomu dostane načas a bez komplikácii.

Jedna vec je, ako je nárok zadefinovaný v zákone, to je statická časť. Napríklad, zákonný nárok na realizáciu vyšetrenia magnetickou rezonanciou, je dajme tomu do piatich týždňov. Ale v tomto nároku nie sú odpovede na otázky, ako to je sprostredkované, kto to zabezpečí, či to bude objednanie na konkrétny čas, ako sa lekár dozvie výsledky (či to bude elektronicky, do koľkých dní a pod.), ako sa pacient dozvie o termíne vyšetrenia (či musí niekde telefonovať, alebo mu príde notifikácia).

Ak hovoríme o pridanej hodnote, ktorá je obsahom zdravotného plánu, tak je to zároveň vyjadrením pridanej hodnoty zdravotnej poisťovne. To znamená, že vo chvíli, keď máme na trhu viac zdravotných plánov s rozdielnou cenou, je oveľa jednoduchšie porovnávať výkonnosť a kvalitu zdravotných poisťovní.

Keď sú motivácie nastavené správne, dochádza k súťaži o klienta. Lebo jedna zdravotná poisťovňa v rámci svojho zdravotného plánu pre diabetika ponúka takéto zdravotné služby a v takejto cene. Iná ponúka iné služby, v inej cene. Hodnotiteľom kvality a úrovne služieb je pacient. On sám vie posúdiť, či služby, ktoré mu prináša zdravotná poisťovňa stoja za to a vie ich porovnať s prípadnou konkurenciou. Práve prostredníctvom zdravotných plánov vieme porovnávať kvalitu a efektívnosť zdravotných poisťovní. A to, čo je dôležité, kvalitu porovná sám pacient.

Povedzme si aspoň niekoľko príkladov, ako by mohol zdravotný plán vyzerať.

Zoberme si kategóriu mladých, vysokoškolákov, ľudí, ktorí sú elektronicky gramotní a preferujú elektronickú komunikáciu. Pre nich môže zdravotný plán pripraviť poisťovňa takým spôsobom, že komunikácia so zdravotnou poisťovňou je výhradne elektronická. Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, v prípade, že ju človek potrebuje, rovnako prebieha elektronicky. Pacient má k dispozícii mobilné aplikácie, e-mailové notifikácie. Celá komunikácia, či už so zdravotnou poisťovňou alebo pri sprostredkovaní zdravotných služieb prebieha elektronicky. Pokiaľ si takýto pacient vyberie tento zdravotný plán, tak je s nižšou sadzbou poistného, pretože aj pre zdravotnú poisťovňu je administratívne menej náročné, ak jej klient súhlasí, že komunikácia bude výhradne elektronická.

V oblasti mladých rodín s deťmi, vo veku 30 až 40 rokov je pridanou hodnotou zdravotného plánu, že zdravotná poisťovňa zabezpečuje servis navyše. Napríklad: notifikácie termínov vyšetrení (pri očkovaní, preventívnych a kontrolných vyšetreniach). Manažment nastavený tak, aby všetky vyšetrenia boli naplánované jeden deň v týždni. Aby mamina v rodine nestrávila týždeň tým, že chodí v pondelok tam, v stredu tam, v štvrtok tam. Čiže zmanažovať všetky potrebné vyšetrenia tak, aby to bolo pre rodinu výhodné a časovo nenáročné.

Ďalším zdravotným plánom, môže byť plán pre chronických pacientov, čo je celkom veľká oblasť. Súčasťou týchto zdravotných plánov zvykne bývať:

  • kompletné informovanie chronického pacienta o jeho chorobe, o liečbe a o prípadných komplikáciách,
  • vzdelávanie pacienta, v zmysle čo by mal zmeniť v svojom správaní, stravovaní a životnom štýle, aby jeho choroba bola stabilizovaná, bez komplikácií a aby ho minimálne obmedzovala v bežnom živote,
  • zľavy na zdravotné pomôcky, ktoré pacient potrebuje na zvládnutie svojho ochorenia.

Pri zaraďovaní do tohto programu si pacient môže so svojim lekárom stanoviť napríklad ročný plán a v prípade, že dosiahne plánované výsledky (málo komplikácii, zmena návykov) môže byť na konci roka odmenený. Povedzme, že bude mať zľavu na zdravotnícke pomôcky, môže mať „kešovú vratku“ alebo môže dostať príspevok na rôzne zdravotné služby (kúpeľný pobyt a pod.). Rovnako by mal plán zabezpečiť konzultačné služby na úrovni výživového špecialistu, fyzioterapeuta, psychológa alebo poradenstvo v oblasti medikamentóznej liečby.

Zdravotný plán s názvom konzultant pre zdravie je určený pre človeka, ktorý je vyťažený, ekonomicky aktívny a chce, aby mu kompletný servis zabezpečoval niekto iný. Keď bude mať zdravotný problém, aby ho manažoval a organizoval v jeho mene niekto iný. Čiže má konzultanta, ktorý pozná jeho zdravotný stav. V prípade, že potrebuje zdravotnú starostlivosť, tak mu zdravotný konzultant manažuje a organizuje plán vyšetrení na konkrétny termín a podobne. Bol by to zdravotný plán, ktorý by mal vyššiu cenu – podľa toho, čo všetko zabezpečuje zdravotný konzultant.

Toto je oblasť zdravotného plánu, pridanej hodnoty nad dobre nastavenými základmi zdravotného systému, prostredníctvom ktorých sa dajú plniť dlhodobé ciele. Povedali sme si o zdravotných plánoch vo všeobecnosti a pár konkrétnych príkladov aj pre slovenský zdravotný systém. Budeme všetci spoločne dúfať, že v najbližších rokoch sa nám podarí aspoň časť z týchto zámerov realizovať aj u nás na Slovensku.

Ďakujem všetkým za pozornosť a teším sa na budúce, posledné stretnutie. 

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna.