>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Úvod k 3. trimestru 2. ročníka

Lektor: UPMS | Štvrtok, 19. 1. 2012

Milí študenti, milí priatelia,

opäť tu máme ďalší, v poradí tretí trimester druhého ročníka našej Univerzity pre moderné Slovensko (UPMS). Teším sa, že toto naše dieťatko utešene rastie a s potešením Vám oznamujem, že sme sa prehupli cez číslo 5497 študentov.

Verím, že sa Vám prednášky predchádzajúceho, druhého trimestra páčili. Podľa môjho názoru boli veľmi zaujímavé a sám som si ich so záujmom prečítal a musím povedať, že som sa z nich dozvedel aj nové a zaujímavé veci, ktoré som nevedel, alebo ktoré som si až tak jasne neuvedomoval.

V predchádzajúcich prednáškach ste sa mohli zoznámiť s názormi Ľuda Ódora, Juraja Kapriša a Vladimíra Vaňa a v tzv. bonusových prednáškach aj s názormi Lucie Žitňanskej, Eugena Jurzycu, či Martina Bruncka. Teraz, v treťom trimestri druhého ročníka UPMS, bude našim prednášajúcim Miro Beblavý.

Miro má napriek svojmu mladému veku (35) za sebou už pozoruhodnú kariéru a najmä veľmi bohaté teoretické, ale aj praktické skúsenosti. Stihol byť novinárom, výskumníkom u nás aj v zahraničí, riadiacim pracovníkom, štátnym tajomníkom ministerstva práce, vysokoškolským učiteľom aj poslancom. Má veľmi bohatú publikačnú činnosť a je uznávaným ekonómom u nás aj v zahraničí.

Miro Beblavý si pre Vás pripravil cyklus prednášok o mýtoch a omyloch v ekonómii. Veľmi sa tomuto jeho výberu teším, pretože to spĺňa jeden zo základných cieľov, ktorý som si pri vzniku tohto projektu dal. Ako som už spomínal v úvodoch k predchádzajúcim trimestrom, jedným z hlavných dôvodov, prečo som tento projekt spolu s mojimi priateľmi spustil, bola snaha dať ľuďom, ktorí o to majú záujem, istý kompas. Kompas, podľa ktorého by sa vedeli lepšie a ľahšie orientovať v obrovskom množstve informácií, ktorými sú denne doslova zahlcovaní. Každý z nás je dnes doslova súčasťou celosvetového diania a to dianie je často veľmi znepokojivé a frustrujúce, a čo je ešte horšie interpretácie príčin a dôsledkov toho, čo sa okolo nás deje, sú často úplne protichodné. Navyše, internet ponúka možnosť osloviť veľké množstvo ľudí, čo je samo o sebe skvelé a vynikajúce, ale môže to skrývať aj isté riziká.

Veci, najmä spoločenské javy,  sú totiž často v skutočnosti iné, než aké sa zdajú byť na prvý pohľad. To potom vytvára živnú pôdu pre rôznych demagógov, populistov, šíriteľov spikleneckých teórií, či novodobých prorokov.

V tejto súvislosti mám dva obľúbené citáty, ktoré situáciu vystihujú. Autorom prvého je francúzsky ekonóm 19. storočia Frédéric Bastiat:

„V ekonomickej sfére spôsobuje určitý čin, alebo zvyk, určitá inštitúcia, alebo zákon, nielen jeden, ale celú sériu účinkov. Len prvý z týchto účinkov je bezprostredný, objavuje sa simultánne so svojou príčinou, len tento účinok je viditeľný. Ostatné účinky sa zjavujú len postupne, nie sú hneď viditeľné. Máme veľké šťastie, pokiaľ sme schopní ich predvídať. Existuje len jeden rozdiel medzi zlým a dobrým ekonómom.: zlý sa pridržiava viditeľného účinku, zatiaľ čo dobrý berie do úvahy ako viditeľné, tak aj tie účinky, ktoré je nutné predvídať. Tento rozdiel je však ohromný, pretože skoro vždy dochádza k tomu, že ak bezprostredný následok je priaznivý, tak následky neskoršie sú zhubné, a naopak. To znamená, že zlý ekonóm má za cieľ malý prospech v prítomnosti, ktorý bude mať v budúcnosti za následok veľké zlo, kým naozajstný ekonóm sa zameriava na veľký budúci prospech, ale s rizikom , že v prítomnej dobe sa prejaví malé zlo.“

Druhý citát je od nositeľa Nobelovej ceny Friedricha Augusta von Hayeka, ktorý napísal: „Špecifickou úlohou ekonómie je ukázať ľuďom, ako málo v skutočnosti vedia o veciach, o ktorých sa domnievajú, že ich môžu riadiť.“

Obidva tieto citáty mám rád, pretože vystihujú v čom je problém a ukazujú, prečo sa rôznym mýtom a omylom v ekonómii (ale nielen v nej) tak darí.

Želám Vám veľa poučenia, ale aj zábavy pri prednáškach tretieho trimestra druhého ročníka UPMS a verím, že po jeho absolvovaní budete imúnnejší voči mýtom a omylom v ekonómii.

Diskusia

Počet príspevkov v diskusii je 3. Zobraziť celú diskusiu.

Anton Kovalcik

Vyzerá to, že to bude veľmi zaujímavý ročník. Teším sa. Ten citát od Bastiata je veľmi výstižný. Asi by sme sa mali častejšie vracať k počiatkom a základom ekonómie, aby sme si pripomenuli tie najtriviálnejšie princípy toho, ako funguje svet. Potom nás možno niečo buchne medzi oči, povieme AHAAAAAA!!!!!!!!!  a rozsekneme gordický uzol.

10.02.2012 | 19:40:26
Michal Gajan
27.01.2012 | 11:41:36
Ján Pluhár

Teším sa aj ja.

19.01.2012 | 17:41:02