>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

8. prednáška:Vymáhateľnosť práva, efektívne fungovanie orgánov ochrany práva - zhrnutie (Lucia Žitňanská)

Lektor: UPMS | Štvrtok, 6. 12. 2012

Test môžete urobiť, len ak ste zaregistrovaný(á) a prihlásený(á):

Prihlásenie študenta