>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Kažimírova finta

Piatok, 14. 9. 2012

Lekár B mal pacienta, ktorý k nemu prešiel od lekára A v dosť zúboženom stave. Lekár B sa snažil liečiť ho čo najlepšie a dosiahol aj značné pokroky. Liečba však bola spojená aj s bolestivými procedúrami a lekár A presvedčil pacienta, že to nie je nevyhnutné, že lekár B ho lieči zle a že ak sa vráti k nemu, tak bude liečba prebiehať bezbolestne. Pacient uveril a vrátil sa k lekárovi A.

Ten ho vyšetril a povedal mu, že jeho stav je katastrofálny a samozrejme, obvinil z toho lekára B. Všetky bolestivé procedúry, ktoré musel teraz lekár A ordinovať, pripisoval na vrub a na účet lekára B, napriek tomu, že k nemu pacient prišiel v zásadne lepšom stave, než v akom ho on odovzdal predtým lekárovi B. Ale prišiel ešte aj na inú fintu. Vymyslel si dve nové choroby, ktoré pacient vôbec nemal a o pár týždňov neskôr mu oznámil, že ho z týchto chorôb vyliečil. Samozrejme bezbolestne.

Nebojte sa, nezačnem písať o medicíne, ostávam pri ekonómii. Ten príbeh je len ilustráciou toho, čo sa  dialo a deje s verejnými financiami (pacient) pod kuratelou terajšej vlády, resp. jej ministra financií (lekár A) a za bývalej vlády, resp. jej ministra financií (lekár B).

Celkovo je to myslím zrozumiteľné, dovoľte mi však vysvetliť tú fintu.

V predposledný júlový deň zasadla mimoriadne Ficova vláda s bodom programu, správou o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií. Na následnej tlačovke bola zo strany premiéra a ministra financií situácia vylíčená dramaticky.  Bývalou vládou pripravený rozpočet je zdrapom papiera, hrozí vyšší deficit, nie 4,6% HDP, ale až 5,3%. O tom, že išlo o účelovú manipuláciu a umelé nafúknutie deficitu s cieľom prehodiť zodpovednosť za potrebné nepopulárne opatrenia na bývalú vládu som písal tu.

Fico a Kažimír nás obvinili, že sme zámerne nerozpočtovali výdavky, o ktorých sme vedeli, že ich štát bude musieť zaplatiť. Medzi takýmito položkami, ktoré podľa nich zväčšia deficit, boli aj nerozpočtované výdavky na núdzové zásoby ropy (95 mil. eur) a taktiež nerozpočtované výdavky vo výške 75,9 mil. eur na realokáciu zdrojov na riešenie nadkontrahácie v rámci Regionálneho operačného programu (ROP).

V oboch prípadoch išlo o vymyslený problém. Tieto peniaze sme do výdavkov rozpočtu nezahrnuli, pretože sme vedeli, že sa dajú riešiť v prvom prípade presunom financovania na podnikateľský sektor (tak ako sa to robí skoro všade inde) a v druhom prípade sa dá vykryť financovanie vnútornými presunmi v rámci ROP. Môj štátny tajomník Vlado Tvaroška aj ja sme to vysvetlili tu a tu aj tu.

Na prebiehajúcu schôdzu Národnej rady SR predložila vláda „Správu vlády SR o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012“.  V nej vláda stále tvrdí, že bez dodatočných opatrení hrozí deficit 5,3% a prichádza s potrebnými opatreniami na jeho zníženie na plánovanú úroveň 4,6%. A čuduj sa svete, medzi opatreniami je aj úspora výdavkov presunom financovania núdzových zásob ropy na podnikateľský sektor a riešenie nadkotrahácie v ROP vnútornými presunmi.

Všetci si určite pamätáte, ako nás Fico, Kažimír a ďalší vtedy opoziční politici, kritizovali za to, že konsolidáciu počas Radičovej vlády robíme viac na strane verejných príjmov (teda zaťažovaním ľudí vyššími daňami), ako šetrením na strane výdavkov štátu. Nebola to pravda, aj analýza MMF potvrdila, že väčšia časť zníženia deficitu bola dosiahnutá znížením verejných výdavkov, a práve s tým je spojená ešte jedna pikantéria Kažimírovej finty.

Finančný výbor rokoval o vládnej správe vo štvrtok 13. septembra. Poslanec Kollár sa opýtal štátneho tajomníka Pellegriniho, ktorý zastupoval neprítomného ministra Kažimíra, ako minister prišiel k ním prezentovanému číslu, že z celkovej hodnoty opatrení vo výške 600 mil. eur dosiahne vláda až polovicu tejto sumy úsporami na výdavkoch štátu. Pellegrini zareagoval suverénne a rýchlo. Povedal, že jednoducho, 120 mil. eur viazaním výdavkov, 95 mil. vyriešením financovania núdzových zásob ropy mimo verejných financií a 75,9 mil. riešením nadkotrahácie v ROP vnútornými realokáciami. Uznávam, že je to sofistikovanejšia finta ako neslávne známy graf s cenami plynu, ale stále je to len finta. Inými slovami, stále je to len úskok s cieľom oklamať ľudí, zbaviť sa zodpovednosti a hodiť ju na niekoho iného.

Uznávam tiež, že finty môžu byť dočasne efektívne. Ako povedal Abraham Lincoln, „môžete klamať krátko všetkých, alebo dlho niektorých, ale nemôžete klamať dlho všetkých.“ Takže odporúčal by som, pán minister, venujte čas a energiu na hľadanie a presadzovanie skutočných riešení, na skutočné liečenie pacienta a nie na jeho zavádzanie fintami.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!