>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Zlá správa

Pondelok, 28. 5. 2012

Vláda schválila koncom apríla dva zásadné dokumenty, Národný program reforiem a Program stability. Po ich porovnaní s obdobnými dokumentmi bývalej vlády spred roka sú viaceré veci jasnejšie.

Najzávažnejšie zistenie spočíva v tom, že vláda neprijíma a ani nemieni prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Ide o záležitosť, ktorá presahuje horizont aktuálneho volebného obdobia a vec zásadnej dôležitosti z hľadiska budúcej prosperity a medzigeneračnej spravodlivosti.

Európska komisia pravidelne analyzuje krajiny z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií a rozdeľuje podľa tohto kritéria krajiny EÚ do troch skupín. Slovensko sa nachádza v tej najrizikovejšej aj kvôli aktuálne stále vysokému deficitu, ale aj kvôli tomu, že v najbližších desaťročiach budeme zaznamenávať vysoko nadpriemerné tempá starnutia populácie. Kým v súčasnosti pripadá na jedného človeka v dôchodkovom veku 6 ľudí v práceschopnom veku, o 50 rokov to bude už len 1,5.

Bývalá vláda si bola tohto problému vedomá a aktívne ho riešila. Okrem znižovania deficitu sme mali pripravené také zmeny v oboch pilieroch dôchodkového systému, ktoré by situáciu zásadne zmenili a po ich schválení by Slovensko mohlo byť preradené už v roku 2013 do najmenej rizikovej skupiny z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Išlo predovšetkým o vytvorenie zákonnej väzby medzi očakávanou dĺžkou života a dôchodkovým vekom i medzi každoročným zvyšovaním aktuálnej dôchodkovej hodnoty a zmenou podielu medzi prispievateľmi a poberateľmi v prvom pilieri. Ďalej o zmenu valorizácie z dnešnej „švajčiarskej“ na valorizáciu podľa dôchodcovskej inflácie a zníženie zásluhovosti a zvýšenie solidarity tým, že z prvého piliera by nemali byť vyplácané dôchodky vyššie ako je výška priemerného platu. V druhom pilieri boli pripravené aj viaceré zmeny, ktoré mali v dlhodobom horizonte zvýšiť výnos pre sporiteľov pri akceptovateľnej miere rizika.

Všetky tieto zmeny boli ešte na jeseň vo vláde schválené a predložené do parlamentu vo forme zákonov, kvôli pádu vlády však neboli schválené.

Národný program reforiem a program stability je v tomto zmysle veľmi zlou správou. Väčšina vyššie uvedených nevyhnutných opatrení z textu, ale aj zo zámerov vlády vypadla, a navyše vláda ešte avizuje výrazné zníženie príspevkov do druhého piliera. Zlá správa pre Slovensko, zlá správa pre budúce generácie.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!