>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Odborný garant Ivan Mikloš

Odborným garantom a zakladateľom Univerzity pre moderné Slovensko je Ivan Mikloš. Týmto online projektom sa rozhodol vzbudiť záujem verejnosti o ekonomiku a ekonomické dianie doma i vo svete. Virtuálna univerzita predstavuje moderný a zábavný spôsob štúdia, ktoré si obľúbilo už viac ako 5 tisíc študentov.