>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Possibilities and Limitations of Development of the South-Western Slovakia (1994)

Book cover

Mikloš, Ivan: Possibilities and Limitations of Development of the South-Western Slovakia. Bratislava: MESA 10, 1994.

Cieľom tejto štúdie je prezentovať komplexný makroekonomický pohľad na región juhozápadného Slovenska. Práca porovnáva situáciu na juhozápadnom Slovensku s vývojom v iných regiónoch a tiež s  úrovňou priemerného rovoja v krajine. Poskytuje zhodnotenie možností budúceho rozvoja tohto regiónu a rovnako definuje aj s ním súvisiace potenciálne riziká.