>> <<
UPMS has already 6979 students 6979
New contest!
Sign up!

Úvod k 3. trimestru 2. ročníka

Lecturer: UPMS | Thursday, 19. 1. 2012

Comments

3 comment(s). Display all comments.

Anton Kovalcik

Vyzerá to, že to bude veľmi zaujímavý ročník. Teším sa. Ten citát od Bastiata je veľmi výstižný. Asi by sme sa mali častejšie vracať k počiatkom a základom ekonómie, aby sme si pripomenuli tie najtriviálnejšie princípy toho, ako funguje svet. Potom nás možno niečo buchne medzi oči, povieme AHAAAAAA!!!!!!!!!  a rozsekneme gordický uzol.

10.02.2012 | 19:40:26
Michal Gajan
27.01.2012 | 11:41:36
Ján Pluhár

Teším sa aj ja.

19.01.2012 | 17:41:02