>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Analýza ekonomického vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1993 - 1995 (1996)

Obal knihy

Mikloš, Ivan: Analýza ekonomického vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1993-1995. Bratislava: MESA 10, 1996.

Cieľom tejto štúdie je uskutočniť základnú analýzu ekonomického vývoja v SR a podať charakteristiku podstatných kvalitatívnych a kvantitatívnych ekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike za roky 1993 - 1995.