>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Slovakia: A Story of Reforms (2008)

Obal knihy

Mikloš, Ivan: Slovakia: A story of reforms. In: Bienkowski, W., Brada, J. C. and Radlo, M. J.: Growth versus Security. London, NY: Palgrave Macmillan, 2008, p. 54-88.

Reprezentanti členských štátov Európskej únie sa už dlho snažia o vytvorenie spoločnej vízie vzorového ekonomického a sociálneho modelu. Tento model by slúžil ako vzor, ktorý by všetky členské krajiny mohli nasledovať a dosiahnuť tak prosperitu, akú ešte nedosiahli žiadne iné krajiny v ostatných častiach sveta. Veľkým prínosom tejto publikácie je, že prináša sumarizáciu názorov odborníkov z nových aj zo  starých členských krajín a ich názory na otázky ekonomického, sociálneho a politického rozvoja.

Publikácia na stiahnutie:

Slovakia_A_story_of_reforms.pdf (336.48KB)

Slovensko_Prbeh_reforiem.pdf (SK) (433.3KB)