>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Mlčanie jahniat

Streda, 14. 5. 2008

Vo svojom stĺpčeku v Hospodárskych novinách 12.5.08 vysvetľujem, prečo chcem splniť Ficov nesplnený sľub a na júnovú schôdzu NR SR predložím návrh na zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu. Návrh, ktorý je identický s tým návrhom, ktorý predložili poslanci Fico a Šulaj vo februári 2005. V tomto príspevku sa chcem venovať spôsobu, akým dnes minister hospodárstva argumentuje, že sa to nedá.

V televízii TA3 odôvodňoval 11.5.08 minister Jahnátek nemožnosť zníženia spotrebnej dane na benzín a naftu okrem iného aj nasledovne:

„V roku 2009 budú musieť všetky členské štáty Európskej únie zabezpečiť minimálnu spotrebnú daň. Tá spotrebná daň je zhruba na úrovni Slovenska, ktorú máme my dneska. Čiže my do konca roku 2009 nemusíme znižovať, keby sme dneska znížili, musíme ku koncu roku 2009 znovu zvýšiť...

Čiže aj keby sme dneska chceli realizovať zníženie spotrebnej dane, ku koncu roku 2009 by sme ju museli vrátiť do pôvodnej polohy. Čiže je to kontraproduktívne“.

Človeka trochu znalého veci musí chytať des a hrôza z toho, že slovenskej ekonomike spoluvládne človek, ktorý je schopný tvrdiť takéto neuveriteľné nezmysly. Aká je totiž realita? Nasledovná:

Dnešné sadzby spotrebnej dane na benzín vo výške 15 500 Sk/1000 l a naftu vo výške 14 500 Sk/1000 l platia od roku 2003. Európska smernica upravujúca minimálne sadzby spotrebnej dane (Council Directive 2003/96/EC) bola schválená 27. októbra 2003 a zvyšovala s účinnosťou od 1.1.2004 minimálnu spotrebnú daň u benzínu z 287 na 359 euro/1000 l a u nafty z 245 na 302 euro/1000 l. Smernica zároveň schválila ďalšiu etapu zvýšenia minimálnej spotrebnej dane od 1.1.2010 (nie 2009 ako tvrdí Jahnátek), ale len u nafty (a kerozínu) z 302 na 330 eur/1000 l, nie u benzínu, kde ostáva aj po roku 2010 na úrovni 359 eur/ 1000 l.

Toľko minimálne sadzby v eur podľa európskej smernice. Čo to však znamená pre nás z hľadiska toho, ako blízko, či ďaleko sa nachádzame od tejto minimálnej hranice? Jahnátek tvrdí, že sme na nej, a že keby sme teraz spotrebnú daň znížili, po roku 2009 by sme ju zase museli zvyšovať. Je to samozrejme nezmysel, čo sa dá dokázať jednoduchými prepočtami.

V roku 2003 bol kurz slovenskej koruny cca 41,7 Sk/euro, v súčasnosti je 31,75 Sk/euro. To znamená, že naša spotrebná daň platná od roku 2003 bola v roku 2003 u benzínu 371 eur/1000 l a u nafty 348 eur/1000 l. Z toho jasne vyplýva, že aj keby sa vôbec koruna neposilnila, boli by sme stále, aj po roku 2010 nad hranicou minimálnej sadzby a to aj pri novej, zvýšenej sadzbe na naftu (330 nová zvýšená európska sadzba pre naftu od roku 2010, 348 naša sadzba). Koruna ale výrazne posilnila, takže rozdiel medzi minimálnymi sadzbami spotrebnej dane danými európskou smernicou a našimi sadzbami výrazne vzrástol. V súčasnosti máme v eurovom vyjadrení u benzínu sadzbu 488,2 a pri nafte 456,7 eur/1000 l. Teda pri benzíne máme o 36% vyššiu sadzbu a pri nafte o 51,2% vyššiu pri sadzbe platnej do 1.1.2010 a o 38,4% vyššiu aj po zvýšení minimálnej sadzby po 1.1.2010.

Na júnovú schôdzu parlamentu predložím návrh na zníženie spotrebnej dane u benzínu o 900 Sk/l000 l, teda o 0,90 koruny na liter a pri nafte o 1800Sk/1000 l, t.j. o 1,80 koruny na liter. Ide o identické zníženie, aké navrhovali poslanci Fico a Šulaj vo februári 2005. Aj po takomto znížení našej sadzby a po zvýšení minimálnej európskej sadzby u nafty od roku 2010 by sme boli výrazne nad európskym minimom a nemuseli by sme opäť sadzby zvyšovať. Konkrétne by to pri dnešnom kurze bolo pri benzíne o 28,1% (460 vs. 359 eur/1000 l) a pri nafte o 21,2% (400 vs. 330 eur/1000 l) vyššia úroveň našej spotrebnej dane.

Ak si po preštudovaní týchto prepočtov a čísiel znovu prečítate prepis ministrových slov zo začiatku tohto článku, iste uznáte, že keby bol Jahnátek mlčal, bol by to omnoho menší horor.



Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!