>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Podmienky štúdia

Podmienky štúdia

Podmienky štúdia na Univerzite pre moderné Slovensko sú skutočne veľmi jednoduché:

  • Vyplňte registračný formulár.
  • Keď dostanete autorizačný email s odkazom, potvrďte svoj záujem o štúdium na UPMS.
  • Na stránke UPMS pribudne postupne spravidla každý týždeň jedna prednáška, ktorú si môžete pozrieť alebo prečítať a následne otestovať získané vedomosti (odporúčame prihlásiť sa na odber noviniek o prednáškach, vďaka ktorému budete vždy včas informovaní o nových prednáškach na stránke).
  • Test absolvujete, ak zodpoviete nadpolovičnú väčšinu z desiatich otázok správne.
  • Ročník štúdia na UPMS pozostáva z troch trimestrov, pričom každý trimester tvorí osem prednášok. Väčšinou sú všetky prednášky aj s testami, spolu musíte urobiť 24 testov, aby ste mohli získať diplom za ukončenie ročníka. Sú aj výnimky, niektoré prednášky môžu byť bez testov. V takýchto prípadoch, Vám na ukončenie ročníka stačí urobiť príslušný počet testov.
  • Diplom potvrdzujúci absolvovanie ročníka na UPMS si môžete po prihlásení stiahnuť z karty študenta a vytlačiť. V prípade problémov, Vám diplom na vyžiadanie pošleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Žiadosť pošlite na univerzita@upms.sk.
  • Termín začiaku štúdia nie je stanovený, jednotlivé testy môžete robiť postupne alebo naraz. Rovnako si môžete vybrať ročník, ktorý chcete študovať ako prvý. Nemusíte začať 1. ročníkom.
  • Lektori vám budú k dispozícii aj online prostredníctvom konzultačných hodín. Presný termín konzultácie a meno lektora Vám oznámime emailom, resp. tieto informácie nájdete v sekcii Univerzita – Konzultačné hodiny.