>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Dalibor Roháč  

Info:

Dalibor Roháč je analytik Cato Institute vo Washingtone a výskumník v Max Beloff Centre na University of Buckingham vo Veľkej Británii. Predtým pôsobil ako analytik a námestník riaditeľa pre ekonomické štúdie v londýnskom Legatum Institute. Vo svojej práci sa zameriava na problematiku ekonomických a politických reforiem v arabských krajinách, ako aj na vývoj v strednej a východnej Európe. Okrem statí publikovaných v akademických žurnáloch ako Kyklos, Constitutional Political Economy alebo Journal of Institutional Economics, píše aj články pre noviny a časopisu ako New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Foreign Policy či Týždeň.
Ekonómiu študoval na Karlovej Univerzite v Prahe, na George Mason University v Spojených štátoch, na Oxfordskej univerzite a PhD si dokončil na King’s College London.

E-mail: rohac@upms.sk

Ivan Mikloš  

Info:

Ivan Mikloš bol podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky v rokoch 2002-2006 a 2010-2012. V prvej vláde Mikuláša Dzurindu, počas rokov 1998-2002, zastával post podpredsedu vlády pre ekonomiku. V roku 1991 sa stal ministrom privatizácie (1991-1992). Následne v roku 1992 spoluzaložil a do roku 1998 viedol ekonomický think tank MESA10. V období rokov 2006-2010 a 2012-2016 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2014 bol opätovne zvolený do funkcie prezidenta think tanku MESA10 a stal sa členom zboru medzinárodných poradcov Národnej reformnej rady Ukrajiny a platformy VoxUkraine. Počas rokov 2015-2016 zastával pozíciu hlavného poradcu ukrajinskej ministerky financií a bol zároveň poradcom ukrajinského ministra hospodárstva. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil vo funkcii hlavného ekonomického poradcu ukrajinského premiéra. Po zmene vlády bol od novembra 2019 do marca 2020 vo funkcii ekonomického poradcu novozvoleného ukrajinského premiéra.
V rokoch 2016-2020 viedol strategickú skupinu na podporu reforiem na Ukrajine (SAGSUR). Je tiež spoluzakladateľom ukrajinského ekonomického think tanku Centre for Economic Strategy.

Ivan Mikloš bol jednou z vedúcich osobností ekonomickej transformácie na Slovensku. Počas jeho pôsobenia vo vládach Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998-2002 a 2002-2006 Slovensko zaznamenalo viacero medzinárodných úspechov, medzi ktoré sa radí najmä vstup do OECD (2000), NATO (2004) a Európskej únie (2004). Pod jeho vedením sa uskutočnili mnohé reformné zmeny predovšetkým v daňovej oblasti. Podľa ankety časopisu Euromoney bol v roku 2004 ocenený ako „Najlepší minister financií“. Je držiteľom mnohých domácich aj medzinárodných ocenení a často býva označovaný za jedného z najlepších slovenských ekonómov. Je autorom Knihy reforiem (2005) a ďalších odborných publikácií.


E-mail: miklos@upms.sk

Ján Tóth  

Fotografia

Info:

V roku 1997 ukončil štúdium ekonómie na Ohio State University v USA (titul M.A.), kde sa v postgraduálnom programe špecializoval v oblastiach ako je makroekonómia, menová a medzinárodná ekonómia. Je absolventom Fakulty managementu UK v Bratislave. Takisto absolvoval šesť krátkodobých stáží na Medzinárodnom centre pre menové a bankové štúdie a FAME inštitútu v Ženeve. Počas štúdií bol poradcom pre KPMG Policy Economics Group a Wall Street Journal.

V rokoch 1999 - 2006 bol členom kolégia podpredsedu vlády pre ekonomiku a ministra financií. Bol členom výboru pre makroekonomické prognózovanie, ako aj výboru pre prognózovanie daní na MF SR. Je predsedom Klubu ekonomických analytikov a členom v správnej rade Akademickej rankingovej a ratingovej agentúre. Tóth bol takisto poradcom pre prípravu dôchodkovej reformy na MPSVR. Prednášal hospodársku politiku na Univerzite Komenského, ako aj makroekonómiu na Bratislavskej burze cenných papierov.

Neskôr pracoval na rôznych pozíciách: hlavný ekonóm, vedúci oddelenia analýz a stratégie, riaditeľ analytického oddelenia, atď. v komerčných bankách na Slovensku. Momentálne je riaditeľom Inštitútu finančnej politiky, analytickej kapacity MF SR.

E-mail: toth@upms.sk

Juraj Karpiš  

Info:

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo. Je členom klubu ekonomických analytikov.

E-mail: karpis@upms.sk

Lucia Žitňanská  

Info:

Bývalá dvojnásobná ministerka spravodlivosti SR, dnes poslankyňa NR SR, členka Ústavnoprávneho výboru NR SR a docentka na ústave súkromného práva Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy.  Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Pôsobila ako členka rôznych odborných komisií v oblasti štátnej správy.

E-mail: zitnanska@upms.sk

Ľudovít Ódor  

Info:

Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu a fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave.
Začínal ako analytik finančných trhov v komerčnej banke. Neskôr pracoval v Slovenskej ratingovej agentúre ako ekonóm a zástupca výkonného riaditeľa. V rokoch 2003 – 2005 bol riaditeľ Inštitútu finančnej politiky a hlavným ekonómom Ministerstva financií SR. V roku 2006 sa stal členom Bankovej rady NBS a výkonným riaditeľom pre oblasť výskumu. V súčasnosti je poradcom premiérky a ministra financií SR.

E-mail: odor@upms.sk

Marian Faktor  

Info:

Marian Faktor je expert KDH pre zdravotníctvo a konzultant v zdravotnej poisťovni Dôvera. Po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal pracovať v nemocnici v Čadci. Získal atestáciu zo všeobecnej a úrazovej chirurgie.

Zdravotníctvo pozná aj ako posudkový lekár, pôsobil tiež na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Od roku 2005 pracoval v rôznych zdravotných poisťovniach. Najskôr ako riaditeľ krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a potom Dôvery v Žiline.

Po krátkom pôsobení na Ministerstve zdravotníctva SR sa v roku 2010 stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V tom čase čelila hrozbe nútenej správy. V rámci krízového manažmentu sa ju podarilo finančne stabilizovať. V roku 2012 sa vrátil do Dôvery na pozíciu konzultanta. Rok predtým (2011) získal právnické vzdelanie Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.

Slovenské zdravotníctvo pozná detailne z rôznych pozícií a pohľadov. Má víziu, ako by malo fungovať, aj ambíciu ho zmeniť. Nie je politik, ale uvedomuje si, že bez politiky to nepôjde. Chce, aby slovenské zdravotníctvo pacienta (vy)liečilo dôstojne a s rešpektom a pri tom chránilo jeho peňaženku. Chce, aby garantovaná zdravotná starostlivosť bola kvalitná a dostupná pre všetkých.

E-mail: marian.faktor@kdh.sk

Martin Bruncko  

Info:

Absolvent viacerých prestížnych univerzít: Harvard University, Harvard Kennedy School (USA), Standford University (USA), Institute d´Etudes Politiques de Paris (Paríž, Francúzsko) – International Program in Political and Social Sciences. V minulosti pôsobil ako konzultant Ekonomického oddelenia OECD pre implementáciu členstva SR v OECD a ako konzultant Svetovej banky pre vypracovanie strednodobej rozvojovej stratégie pre Slovenskú republiku zameranú na využitie štrukturálnych fondov EÚ.
V rokoch 2003 – 2006 bol hlavným ekonomickým poradcom podpredsedu vlády a ministra financií SR. Je hlavným autorom Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010 (Minerva). Bol priamo zapojený do prípravy a implementácie viacerých reforiem, vrátane daňovej, dôchodkovej a reformy výskumu a vývoja.
Momentálne pôsobí ako Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku. Jeho hlavnou úlohou je tvorba stratégie budovania znalostnej spoločnosti.

E-mail: bruncko@upms.sk

Miroslav Beblavý  

Info:

Absolvent matematického gymnázia GAMČA v Bratislave. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave získal bakalársky titul v odbore financie a na Vysokej škole múzických umení rovnaký titul z divadelnej réžie. Potom študoval ekonómiu na University of St. Andrews v Škótsku, kde absolvoval magisterské aj doktorandské štúdium. Už počas štúdia pracoval ako komentátor v SME, analytik a vedúci projektov v INEKO a riaditeľ SGI – Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. V rokoch 2002 – 2006 pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako štátny tajomník. Momentálne je poslancom NR SR. Zároveň pôsobí ako docent na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK a koordinátor celoeurópskeho výskumného projektu NEUJOBS o budúcnosti zamestnanosti v Európe.

E-mail: beblavy@upms.sk

Peter Pažitný  

Info:

Zakladajúci partner a riaditeľ Health Policy Institute a Central & East European Health Policy Network. V rokoch 2002-2005 bol hlavným poradcom ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Zaoberá sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva. Peter Pažitný vyštudoval Obchodnú fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, študoval aj na Semmelweis Egyetem v Budapešti a v Health Services Management Training Centre.

E-mail: pazitny@upms.sk

Ronald Ižip  

Info:

Vyštudoval špecializáciu peňažníctvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po škole vykonával operácie na peňažnom trhu a riadil bankové finančné riziká pre bankové ústavy doma i v zahraničí. Momentálne pracuje pre brokerskú spoločnosť ako analytik svetového finančného trhu.

E-mail: izip@upms.sk

Vladimír Vaňo  

Info:

Je absolventom Wirtschaftsuniversität Wien a Carlson School of Management. Laureát Akademickej ceny rektora Univerzity Komenského okrem Fakulty manažmentu svoje formálne vzdelanie rozšíril vďaka konkurzmi získaným štipendiám na College of Charleston, Georgetowne a New York University. Zahraničnú odbornú prax získal počas stáží v ekonomickom think-tanku vo Washington D.C. a v centrále Merrill Lynch. Skúsenosti s dianím v slovenskom hospodárstve začal zbierať v deväťdesiatych rokoch v Deloitte&Touche. Do bankového sektora vstúpil v roku 1999 ako asistent hlavného ekonóma ING. Po návrate z New Yorku sa stal vedúcim oddelenia Research v divízii Treasury Slovenskej sporiteľne. Od roku 2002 je pravidelným komentátorom finančných trhov v týždenníku TREND. V septembri 2007 prijal ponuku stať sa hlavným analytikom VOLKSBANK Slovensko.

E-mail: vano@upms.sk