>> <<
UPMS má už 6979 študentov 6979
Nová súťaž - doštuduj za odmenu - Výhercovia

Potvrdzujem, Tomanová je mimozemšťan

Streda, 29. 10. 2008

Už v marci 2007 Rado Baťo odhalil mimoplanetárny pôvod našej ministerky práce asociálnych vecí. Jeho objavu sa dostalo zaslúženej pozornosti a pani ministerka ho zažalovala.

Priznám sa, že som dlho váhal, či mám Baťovi veriť. A to napriek tomu, že svoje relevantné argumenty podložil aj fotografiou. Dnes som presvedčený, že mal pravdu a som ochotný, ak to bude potrebné, ísť aj svedčiť na súd v Baťov prospech.

Takže po poriadku. O nekompetentnosti pani ministerky nebolo pochýb od počiatku jej ministrovania, ale to ako dôkaz nestačilo. To by museli byť z inej galaxie skoro všetci ministri, na čele so svojim šéfom, u ktorého by som si dokonca aj trúfol tipovať z ktorej planéty sa k nám dostavil.

Čo ma teda definitívne presvedčilo? Pár posledných dní strávených s pani ministerkou v parlamente a jedna spoločná diskusná relácia De Facto dňa 21.10.2008 v televízii JOJ. Predviedla totiž taký gejzír klamstiev a zavádzania, akého by žiadna bytosť pochádzajúca z tejto planéty nebola schopná.

Nebudem sa zmieňovať o všetkých klamstvách zavádzaniach a strašeniach súvisiacich s druhým pilierom (kde spolu s Muňkom zdatne sekunduje predsedovi vlády), sústredím sa len na tie tvrdenia, kde sa ich lživosť dá nevyvrátiteľne a jednoducho dokázať.

V spomínanej televíznej relácii Tomanová vyhlásila, že som v minulosti presadzoval tri percentá do druhého piliera. Doslova povedala: „Ja mám pred očami materiál z 22. augusta 2002 schválený vo vláde Slovenskej republiky, kde stanovisko vaše bolo, že šesť percent je neutiahnuteľných, že nemôže byť šesť percent, že to musia byť tri percentá. Ja neviem, kedy ste zmenili svoj názor,..."

Pravda je taká, že predmetný materiál (ktorý bol len legislatívnym zámerom) predkladal vtedajší minister práce Magvaši, v ňom navrhoval odvody do druhého piliera vo výške 3,7% a ja ako podpredseda vlády pre ekonomiku som vo svojom stanovisku tento zámer kritizoval a takéto odvody som považoval za príliš nízke, druhý pilier za príliš slabý a prvý, priebežný za príliš silný. Takže nielen, že nie je pravda, čo ministerka Tomanová o mojom postoji tvrdila, ale presný opak je pravdou.

V závere relácie som sa ministerky opýtal, prečo chcú účinnosť zákona o sociálnych službách, ktorý by mal pomôcť ľuďom, odsunúť až na rok 2013. Jej odpoveď bola, že to nie je pravda a že zavádzam. Pri prerokovávaní tohto zákona v parlamente vystúpila dňa 29.10.2008 poslankyňa Smeru Vaľová a predložila 53 pozmeňujúcich návrhov. Majú 21 strán a je evidentné, že ich nevypracovala Vaľová, ale ministerstvo práce. A čo je zaujímavé, jej päťdesiaty prvý pozmeňovací návrh znie nasledovne: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. I § 8 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013 a § 79 ods. 1 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011“. Odložené ustanovenia zákona sú z hľadiska skutočných sociálnych služieb pre obyvateľov kľúčové (ide o osem paragrafov, 34 až 41), ale stáli by vyše 2 mld. Sk, ktoré vláda v rozpočte na budúci rok nemá. Nemá ich napriek tomu, že príjmy štátneho rozpočtu v roku 2009 budú o 130 mld. Sk vyššie, ako boli príjmy štátneho rozpočtu v roku 2006 (nárast o takmer 50%) a napriek tomu, že podľa predsedu vlády je rozpočet na rok 2009 najsociálnejším rozpočtom v doterajšej histórii Slovenska.

Dúfam, že vyššie uvedené, overiteľné citáty a listinné dôkazy sú dostatočne jasné a tak, ako presvedčili o mimoplanetárnom pôvode Viery Tomanovej mňa, presvedčia aj Vás. Budem dokonca žiť s nádejou, že by mohli presvedčiť aj nezávislých sudcov nezávislého slovenského súdnictva.Páči sa vám tento príspevok? Zdieľajte ho s priateľmi!